Effector Mobile on Android-pohjainen mobiilisovellus, joka tuo Effectorin älypuhelimiin ja tablet-laitteille – askel matkalla paperittomaan työpäivään

Joustavuus

Paikasta riippumatta käyttäjä pystyy nopeasti käyttämään Mobilen toimintoja.

Tietoturvallisuus

Etukäteen tulostettavista papereista luopuminen helpottaa työtä ja parantaa tietoturvaa.

Inventaario

Inventaariossa useampi työntekijä voi kukin omalla laitteellaan samanaikaisesti käydä yhdessä varastoa läpi.

Kuljetus

Kuljettaja näkee sovelluksesta kuljetettavat laitteet sekä karttasovelluksesta kuljetusreitin.

Effector Mobile

Effector Mobile on Android-pohjainen mobiilisovellus, joka tuo Effectorin älypuhelimiin ja tablet-laitteille. Käyttäjällä on Effector Mobilen myötä työpisteeltään poistuessaan aina käytettävissään ajantasaiset tiedot apuvälinepalveluihin, laitehuoltoon ja hoito­tarvike­jakeluun liittyen.

Effector Mobile poistaa työpisteeltä poistuttaessa tarpeen paperi­tulosteiden mukana kantamisen ja tällä tavoin  parantaa tietoturvaa sekä tiedon paikkansapitävyyttä. Effector Mobile ei korvaa työasema­sovellusta, vaan tuo prosessiin merkittävää lisäarvoa tarjoamalla työntekijän käyttöön tarvittavat tiedot ja järjestelmä­toiminnot silloin, kun oma työasema on tavoittamattomissa.

Kuljettajan toiminnot

 • Mobilen viivakoodinlukijalla luetaan paketit kuljetuksessa olevaksi ja kuljetetuksi.
 • Mobilella on nähtävissä Google Maps  -sovelluksesta pakettien kuljetettava reitti.
 • Mobile päivittää kuljetuksen aikana kuljetuksen tilan reaaliaikaisesti.

Huolto- ja varastotoiminnot

 • Mobilella tarkastetaan omat työmääräykset, kirjataan työtehtävät ja kuitataan työt valmiiksi.
 • Mobilella voidaan dokumentoida huollon kamerakuvia.
 • Mobilella tarkastetaan apuvälineen tai laitteen tila.
 • Mobilen inventaariotoiminnot

Kotikäynti apuvälineet

 • Mobilella tarkistetaan asiakkaalle tehdyt apuvälinepäätökset ja apuvälineet
 • Mobilella pidennetäään apuvälineen laina-aikaa, palautetaan apuväline tai merkitään apuväline kadonneeksi
 • Mobilella tilataan apuvälineelle huolto tai kuljetus sekä tilapäinen korvaava apuväline
 • Mobilen kautta voidaan katsoa asiakkaan yhteystiedot
 • Asiakkaan tiedoista voidaan soittaa asiakkaalle
 • Mobilella voidaan kirjata muistiinpanoja asiakkaan tietoihin

Kotikäynti hoitotarvikejakelu

 • Mobilella tarkistetaan asiakkaan hoitotarvikejakelun päätöksiä
 • Mobilella tilataan asiakkaan päätöksen mukaisia hoitotarvikkeita
 • Mobilella voidaan viivakodilukijan kautta lukea hoitotarvikepaketti vastaanotetuksi
 • Mobilen kautta voidaan katsoa asiakkaan yhteystiedot
 • Asiakkaan tiedoista voidaan soittaa asiakkaalle
 • Mobilella voidaan kirjata muistiinpanoja asiakkaan tietoihin

Effector Mobile sujuvoittaa apuvälinetyötä säästäen aikaa, vaivaa ja käyttäjänsä muistia

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä oltiin kärkijoukoissa, kun Effector Mobile -sovellusta pilotoitiin vuonna 2018. “Kun Effector Mobile esiteltiin pääkäyttäjäpäivillä, olin innoissani. Mobiilisovellukselle oli ilmeinen tarve, sillä kentällä jouduttiin aiemmin kirjoittamaan lippulappusille apuvälineiden kirjaukset ja toimenpiteet. Kaikki työntekijämme, jotka tekivät apuvälinetyötä hyötyisivät työpisteversion lisäksi mobiiliversiota”, kertoo apuvälinealan asiantuntija Anna-Mari Särkipaju Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiristä.

Ota yhteyttä

Ajankohtaista

Siun soten palvelusetelien käyttö laajenee

Effector otettiin käyttöön Siun sotella loppuvuoden 2023 aikana. Ensimmäisessä vaiheessa uusi järjestelmä otettiin käyttöön suun terveydenhuollon palveluseteleissä. Käyttö laajeni tammikuussa 2024 uusilla palveluilla ja huhtikuun alussa palvelusetelien käyttö laajeni jälleen. Palveluseteliä käyttävien nykyisten asiakkaiden ei tarvitse tehdä mitään järjestelmän muuttumisen takia.

Lue lisää

Effector Mobilen toiminnot tukevat liikkuvaa työtä

Effector Mobile tuo apua liikkuvaan työhön. Se on matkapuhelinsovellus, joka toimii apuvälinepalvelun, hoitotarvikejakelun ja laitehuollon toimintojen tukena, helpottaen erityisesti niitä työtehtäviä, jotka on tarpeen suorittaa työpisteen ulkopuolella.

Lue lisää