Effector Mobile -sovelluksella sujuvuutta ja nopeutta Soiten kotihoidon hoitotarvikejakeluun

Soite eli Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue otti käyttöön Effector Mobile -sovelluksen kotihoidon asiakkaiden hoitotarvikejakelussa reilut kaksi vuotta sitten. Käyttöönotto aloitettiin ensin pienemmässä maakunnassa muutaman hoitajan toimesta, josta se hiljalleen levisi käyttöön myös muualle hyvinvointialueelle. Mobile-sovellusta testattiin ensin jonkin aikaa muutamilla työntekijöillä, millä haluttiin varmistaa sen toimivuus osana arkityötä. Käyttöönoton jälkeenkin henkilöstön kouluttaminen ja tukeminen sovelluksen käyttöön nähdään tärkeänä, ja esihenkilön antamaa roolia ja tukea muutoksessa korostetaan.

Effector Mobile -sovellus laajentaa hoitotarvikejakelun kokonaisuutta

Effector Hoitotarvikejakelu tukee hyvinvointialueiden hoitotarvikkeiden jakelu- ja tilaustoimintaa. Järjestelmä sisältää ominaisuudet, joilla hallitaan hoitotarvikejakelupäätöksiä, hoitotarvikkeiden jakamista sekä hoitotarviketilauksia. Järjestelmä sisältää monipuoliset raportointimahdollisuudet ja tukee siten toiminnan johtamista.

Monipuolista hoitotarvikejakelun kokonaisuutta voi laajentaa entisestään myös Mobile-toiminnoilla, joista Kotihoidon Hoitotarvikejakelutoiminnot -toiminnallisuus mahdollistaa kotihoidon työntekijöiden osallistumisen hoitotarvikejakeluprosessiin. Tällöin kotihoidon on mahdollista ottaa käyttöön Effector Mobile -sovellus, jonka avulla kotihoidon työntekijät voivat kotikäynnin aikana tarkastella asiakkaan hoitotarvikejakelutietoja, kirjata asiakkaan hoitotarviketilauksen järjestelmään ja kuitata mahdollisesti kotihoidon mukana asiakkaan kotiin jaetun hoitotarviketilauksen toimitetuksi.

Mobilen avulla hoitaja näkee, mitä hoitotarviketta asiakkaalle tarvitaan seuraavaa asiakaskäyntiä ajatellen. Jos esimerkiksi asiakkaalle on suunniteltuna haavanhoito toteutettavaksi lähiaikoina, voidaan tarvittavat haavanhoitotarvikkeet tilata Mobilen kautta ilman viiveitä. Mobilesta näkee lisäksi, onko toinen kollega jo tilannut asiakkaan tarvitsemat tarvikkeet ja onko hoitotarvikejakelupäätöstä tehty, Soitelta kerrotaan.

Työaika tehostuu ja tietoturva paranee

Effector Mobile poistaa työpisteeltä poistuttaessa tarpeen paperitulosteiden mukana kantamisen ja tällä tavoin parantaa tietoturvaa sekä tietojen paikkansapitävyyttä. Effector Mobile ei korvaa työasema­sovellusta, vaan tuo prosessiin merkittävää lisäarvoa tarjoamalla työntekijän käyttöön tarvittavat tiedot ja järjestelmätoiminnot silloin, kun oma työasema on tavoittamattomissa.

Soitelta kerrotaan, että ennen Mobilea kotihoidon hoitajat soittivat tai lähettivät potilastietojärjestelmän kautta hoitotarvikejakeluun viestiä asiakkaan hoitotarvikkeista. Nyt soittaminen ja viestien lähettäminen on vähentynyt vapauttaen myös hoitotarvikejakelun työntekijöiden työaikaa. Ennen Mobilea hoitaja saattoi lisäksi käydä hoitotarvikejakelun toimipisteessä paikan päällä useita kertoja päivässä katsomassa, ovatko asiakkaan hoitotarvikkeet noudettavissa. Mobilen käytön on koettu sujuvoittaneet prosessia niin hoitotarvikejakelun kuin kotihoidon työntekijöidenkin osalta.

Myös tietoturvan on koettu parantuneen, kun hoidettavat asiat ja tiedot ovat sovelluksessa eikä paperisia listoja tai muistiinpanoja voi unohtua, tippua tai jäädä mihinkään. Aiemmin hoitotarvikkeisiin liittyvät muistiinpanot kirjoitettiin erilliselle lapulle ja siirrettiin siitä toimistolle mentäessä työkoneelle. Nyt tiedot siirretään suoraan Mobileen, jolloin yksi vaihe on jäänyt pois eikä työtehtäviä jää roikkumaan, hyvinvointialueelta kerrotaan.

Lisätiedot: myynti@polycon.fi

Ota yhteyttä