Työmme jatkuva tavoite on asiakkaan odotusten ylittäminen

Reagoimme nopeasti asiakastarpeisiin ja tarjoamme aina ensiluokkaista palvelua. Valmiit ratkaisumme ja niitä tukevat palvelumme tuovat uutta tehoa asiakkaidemme toimintaan. Meillä on useita pitkäaikaisia asiakkuuksia, joiden kanssa yhdessä olemme aktiivisesti kehittäneet Effectoria vastaamaan heidän toiveitaan. Tarjoamme asiakkaillemme koulutusta ja asiakastukea järjestelmän käytön tueksi. Tutustu yhteistyökumppaneidemme kokemuksiin Effectorin eri toiminnallisuuksista ja yhteistyöstä kanssamme.

Effector Palvelusetelit -järjestelmä mahdollistaa nyt täysin sähköisen prosessin Essoten -kuntayhtymässä

Polycon on tehnyt yhteistyötä Etelä-Savon erikoissairaanhoitopiirin kanssa jo vuodesta 2005. Essote hyödyntää nykyään Polyconin Effector -järjestelmää hoitotarvikejakelupalveluissa, apuvälinepalveluissa, ostopalveluissa ja palveluseteleissä.

“Essote -kuntayhtymän myötä kasvoi tarve automatisoida prosesseja. Laskujen määrä kasvoi ja lähdimme puhtaalta pöydältä miettien, miten taloushallintoa voisi tehdä helpommin. Yhteistyötä Polyconin kanssa oli hyvä jatkaa. Taloushallinnon kannalta käsittely muuttui helpommaksi, ” kertoo Talouspäällikkö Taru Saalasti.

Effector Laite­huolto-järjestelmä toimii lääkintä­tekniikan yksikön ydin­työkaluna Oulussa

Jukka Sassi vastaa lääkintä­laitteiden huolloista ja on asiantuntijana laite­hankinnoissa. Hänen yksikkönsä vastuulla on potilasvalvontajärjestelmä ja erilaisten sähköisten lääkintä­laitteiden huollon hallinta. Laitteet ovat pieniä siirrettäviä laitteita, kuten infuusiolaitteita, defibrillaattoreita ja EKG-mittauslaitteita. Erilaisia laitteita on kolmatta sataa ja määrältään niitä on Sassin alaisuudessa viitisen tuhatta. Kaikki laitteet ovat kirjattuna Effectorin tietokantaan.

Oulun seudulla Effector on ollut apuvälinepuolella käytössä jo 2000-luvun alusta lähtien. Vuonna 2017 se otettiin käyttöön lääkintätekniikan puolella laajana versiona, sisältäen erilaisia integraatioita sekä laskutus-, kuljetustilaus- ja varaosahallintaa.

Effector Mobile sujuvoittaa apu­väline­työtä säästäen aikaa, vaivaa ja käyttäjänsä muistia

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä oltiin kärkijoukoissa, kun Effector Mobile -sovellusta pilotoitiin vuonna 2018. “Kun Effector Mobile esiteltiin pääkäyttäjäpäivillä, olin innoissani. Mobiilisovellukselle oli ilmeinen tarve, sillä kentällä jouduttiin aiemmin kirjoittamaan lippulappusille apuvälineiden kirjaukset ja toimenpiteet. Kaikki työntekijämme, jotka tekivät apuvälinetyötä hyötyisivät työpisteversion lisäksi mobiiliversiota”, kertoo apuvälinealan asiantuntija Anna-Mari Särkipaju Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiristä.

Polycon järkeisti Soiten hoito­tarvike­jakelua, nyt asiakkaat ovat tyyty­väisempiä ja kunta­yhtymä säästää rahaa

Vuoden 2017 alussa, kun alueen organisaatiot yhdistyivät Soiteksi, myös hoitotarvikkeiden varastojen hallintaa ja jakelua alettiin järkeistämään. Soiten alueella on ollut jo vuosi käytössä Effector Hoitotarvikejakelu -järjestelmä, muutostarpeiden ilmetessä tuli tarve myös muokata ja kehittää Hoitotarvikejakelu-järjestelmää vastaamaan paremmin uusia tarpeita. Polycon oli tärkeässä roolissa yhtenäisen järjestelmän luomisessa. Lähtötilanteessa hoitotarvikejakelun prosessit olivat hajanaiset ja pirstaleiset, koska Soiten alueella on 13  hoitotarvikkeiden vastaanottotoimipistettä.  

Pitkäaikaiset asiakkuutemme

Ota yhteyttä