Työmme jatkuva tavoite on asiakkaan odotusten ylittäminen

Reagoimme nopeasti asiakastarpeisiin ja tarjoamme aina ensiluokkaista palvelua. Valmiit ratkaisumme ja niitä tukevat palvelumme tuovat uutta tehoa asiakkaidemme toimintaan. Meillä on useita pitkäaikaisia asiakkuuksia, joiden kanssa yhdessä olemme aktiivisesti kehittäneet Effectoria vastaamaan heidän toiveitaan. Tarjoamme asiakkaillemme koulutusta ja asiakastukea järjestelmän käytön tueksi. Tutustu yhteistyökumppaneidemme kokemuksiin Effectorin eri toiminnallisuuksista ja yhteistyöstä kanssamme.

Effector Laite­huolto
-järjestelmä toimii lääkintä­tekniikan yksikön ydin­työkaluna Oulussa

Jukka Sassi vastaa lääkintä­laitteiden huolloista ja on asiantuntijana laite­hankinnoissa. Hänen yksikkönsä vastuulla on potilasvalvontajärjestelmä ja erilaisten sähköisten lääkintä­laitteiden huollon hallinta. Laitteet ovat pieniä siirrettäviä laitteita, kuten infuusiolaitteita, defibrillaattoreita ja EKG-mittauslaitteita. Erilaisia laitteita on kolmatta sataa ja määrältään niitä on Sassin alaisuudessa viitisen tuhatta. Kaikki laitteet ovat kirjattuna Effectorin tietokantaan.

Effector Mobile sujuvoittaa apu­väline­työtä säästäen aikaa, vaivaa ja käyttäjänsä muistia

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä oltiin kärkijoukoissa, kun Effector Mobile -sovellusta pilotoitiin vuonna 2018. “Kun Effector Mobile esiteltiin pääkäyttäjäpäivillä, olin innoissani. Mobiilisovellukselle oli ilmeinen tarve, sillä kentällä jouduttiin aiemmin kirjoittamaan lippulappusille apuvälineiden kirjaukset ja toimenpiteet. Kaikki työntekijämme, jotka tekivät apuvälinetyötä hyötyisivät työpisteversion lisäksi mobiiliversiota”, kertoo apuvälinealan asiantuntija Anna-Mari Särkipaju Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiristä.

Polycon järkeisti Soiten hoito­tarvike­jakelua, nyt asiakkaat ovat tyyty­väisempiä ja kunta­yhtymä säästää rahaa

Vuoden 2017 alussa, kun alueen organisaatiot yhdistyivät Soiteksi, myös hoitotarvikkeiden varastojen hallintaa ja jakelua alettiin järkeistämään. Polycon oli tärkeässä roolissa yhtenäisen järjestelmän luomisessa. 

Asiakkaitamme

Ota yhteyttä