Effector Palvelusetelit on kattava tieto­järjestelmä palvelu­seteli­prosessin sähköiseen, automatisoituun ja kustannus­tehokkaaseen hallintaan

Prosessinhallinta

Palvelusetelien kokonaisprosessin hallinta.

Raportointi

Kattava raportointi-toiminnallisuus kaikista järjestelmään syötetyistä tiedoista.

Paperiton hyväksyntä ja postitus

Paperiton päätösten hyväksyntä ja käsittely.

Asiakaslähtöisyys

Palse.fi-portaali on palveluntuottajien ja asiakkaiden käyttöliittymä järjestelmään.

Effector Palvelusetelit

Järjestelmän avulla hallinnoidaan koko palveluseteliprosessi, joka alkaa palveluntuottajien hakeutumisella palvelusetelijärjestelmään ja päättyy palvelusetelin puitteissa toteutuneiden palveluiden automaattiseen laskutukseen. Effector Palvelusetelit -järjestelmä nopeuttaa ja automatisoi manuaalisia vaiheita tuoden taloudellisia säästöjä. Järjestelmässä on valmiit rajapinnat keskeisiin markkinoilla oleviin asiakas- ja potilashallinnan sekä taloushallinnon järjestelmiin. 

Effector mahdollistaa palvelusetelipäätösten sähköisen allekirjoittamisen VRK-kortilla. Järjestelmä on liitettävissä useisiin tulostus- ja postituspalveluihin; palvelua käytettäessä asiakkaalle postitetaan päätöksen allekirjoituksen yhteydessä automaattisesti tieto myönnetystä palvelusetelistä, palveluntuottajaluettelo ja toimintaohjeet.  

Palse.fi-portaali

Effector Palvelusetelit -järjestelmä toimii yhdessä palse.fi-portaalin, https://palse.fi, kanssa. Palse.fi-portaali on palveluntuottajien ja asiakkaiden käyttöliittymä järjestelmään. Palveluntuottajat hallinnoivat portaalissa mm. toteutuneet palvelutapahtumat ja laskutuksen. 

Asiakkaat puolestaan voivat vertailla palse.fi-portaalissa palveluntuottajia, seurata käytettävissä olevaa saldoaan ja antaa arvosanan saamalleen palvelulle.

Palse.fi-portaali on helppokäyttöinen ja turvallinen asiointikanava, jossa palvelusetelituottaja ja asiakas voivat asioida itselleen sopivana aikana.

Palveluseteliprosessi palveluntuottajalle

Palveluseteliprosessi palveluseteliasiakkaalle

Palveluseteli- ja ostopalvelu­järjestelmien hyödyntäminen yhdessä

Kustannustehokkuus

Effector Palvelusetelit ja Ostopalvelut -järjestelmät vähentävät palveluiden kustannuksia ja vapauttavat henkilöresursseja asiakastyöhön prosesseja automatisoimalla.

Toimiva kokonaisuus

Yhdessä Effector Palvelusetelit ja Effector Ostopalvelut muodostavat toimivan kokonaisuuden yksityisiltä palveluntarjoajilta hankittavien palveluiden hallintaan.

Ota yhteyttä

Ajankohtaista