Effector Palvelusetelit on kattava tieto­järjestelmä palvelu­seteli­prosessin sähköiseen, automatisoituun ja kustannus­tehokkaaseen hallintaan

Prosessinhallinta

Palvelusetelien kokonaisprosessin hallinta.

Raportointi

Kattava raportointi-toiminnallisuus kaikista järjestelmään syötetyistä tiedoista.

Paperiton hyväksyntä ja postitus

Paperiton päätösten hyväksyntä ja käsittely.

Asiakaslähtöisyys

Palse.fi-portaali on palveluntuottajien ja asiakkaiden käyttöliittymä järjestelmään.

Effector Palvelusetelit

Järjestelmän avulla hallinnoidaan koko palveluseteliprosessi, joka alkaa palveluntuottajien hakeutumisella palvelusetelijärjestelmään ja päättyy palvelusetelin puitteissa toteutuneiden palveluiden automaattiseen laskutukseen. Effector Palvelusetelit -järjestelmä nopeuttaa ja automatisoi manuaalisia vaiheita tuoden taloudellisia säästöjä. Järjestelmässä on valmiit rajapinnat keskeisiin markkinoilla oleviin asiakas- ja potilashallinnan sekä taloushallinnon järjestelmiin. 

Effector mahdollistaa palvelusetelipäätösten sähköisen allekirjoittamisen VRK-kortilla. Järjestelmä on liitettävissä useisiin tulostus- ja postituspalveluihin; palvelua käytettäessä asiakkaalle postitetaan päätöksen allekirjoituksen yhteydessä automaattisesti tieto myönnetystä palvelusetelistä, palveluntuottajaluettelo ja toimintaohjeet.  

Palse.fi-portaali

Effector Palvelusetelit -järjestelmä toimii yhdessä palse.fi-portaalin, https://palse.fi, kanssa. Palse.fi-portaali on palveluntuottajien ja asiakkaiden käyttöliittymä järjestelmään. Palveluntuottajat hallinnoivat portaalissa mm. toteutuneet palvelutapahtumat ja laskutuksen. 

Asiakkaat puolestaan voivat vertailla palse.fi-portaalissa palveluntuottajia, seurata käytettävissä olevaa saldoaan ja antaa arvosanan saamalleen palvelulle.

Palse.fi-portaali on helppokäyttöinen ja turvallinen asiointikanava, jossa palvelusetelituottaja ja asiakas voivat asioida itselleen sopivana aikana.

Palveluseteliprosessi palveluntuottajalle

Palveluseteliprosessi palveluseteliasiakkaalle

Palveluseteli- ja ostopalvelu­järjestelmien hyödyntäminen yhdessä

Kustannustehokkuus

Effector Palvelusetelit ja Ostopalvelut -järjestelmät vähentävät palveluiden kustannuksia ja vapauttavat henkilöresursseja asiakastyöhön prosesseja automatisoimalla.

Toimiva kokonaisuus

Yhdessä Effector Palvelusetelit ja Effector Ostopalvelut muodostavat toimivan kokonaisuuden yksityisiltä palveluntarjoajilta hankittavien palveluiden hallintaan.

Ota yhteyttä

Ajankohtaista

Siun soten palvelusetelien käyttö laajenee

Effector otettiin käyttöön Siun sotella loppuvuoden 2023 aikana. Ensimmäisessä vaiheessa uusi järjestelmä otettiin käyttöön suun terveydenhuollon palveluseteleissä. Käyttö laajeni tammikuussa 2024 uusilla palveluilla ja huhtikuun alussa palvelusetelien käyttö laajeni jälleen. Palveluseteliä käyttävien nykyisten asiakkaiden ei tarvitse tehdä mitään järjestelmän muuttumisen takia.

Lue lisää