Effector Palvelusetelit on kattava tieto­järjestelmä palvelu­seteli­prosessin sähköiseen, automatisoituun ja kustannus­tehokkaaseen hallintaan

Prosessin hallinta

Palvelusetelien kokonaisprosessin hallinta

Paperiton hyväksyntä ja postitus

Paperiton päätösten hyväksyntä ja käsittely

Asiakaslähtöisyys

Palse.fi-portaali on palveluntuottajien ja asiakkaiden käyttöliittymä järjestelmään

Raportointi

Kattava raportointi-toiminnallisuus kaikista järjestelmään syötetyistä tiedoista

Effector Palvelusetelit

Järjestelmän avulla hallinnoidaan koko palveluseteliprosessi, joka alkaa palveluntuottajien hakeutumisella palvelusetelijärjestelmään ja päättyy palvelusetelin puitteissa toteutuneiden palveluiden automaattiseen laskutukseen. Effector Palvelusetelit -järjestelmä nopeuttaa ja automatisoi manuaalisia vaiheita tuoden taloudellisia säästöjä. Järjestelmässä on valmiit rajapinnat keskeisiin markkinoilla oleviin asiakas- ja potilashallinnan sekä taloushallinnon järjestelmiin. 

Effector mahdollistaa palvelusetelipäätösten sähköisen allekirjoittamisen VRK-kortilla. Järjestelmä on liitettävissä useisiin tulostus- ja postituspalveluihin; palvelua käytettäessä asiakkaalle postitetaan päätöksen allekirjoituksen yhteydessä automaattisesti tieto myönnetystä palvelusetelistä, palveluntuottajaluettelo ja toimintaohjeet. 

Palse.fi-portaali

Effector Palvelusetelit -järjestelmä toimii yhdessä palse.fi-portaalin, https://palse.fi, kanssa. Palse.fi-portaali on palveluntuottajien ja asiakkaiden käyttöliittymä järjestelmään. Palveluntuottajat hallinnoivat portaalissa mm. toteutuneet palvelutapahtumat ja laskutuksen. 

Asiakkaat puolestaan voivat vertailla palse.fi-portaalissa palveluntuottajia, seurata käytettävissä olevaa saldoaan ja antaa arvosanan saamalleen palvelulle.

Palse.fi-portaali on helppokäyttöinen ja turvallinen asiointikanava, jossa palvelusetelituottaja ja asiakas voivat asioida itselleen sopivana aikana.

Palveluseteli- ja ostopalvelu­järjestelmien hyödyntäminen yhdessä

Kustannustehokkuus

Effector Palvelusetelit ja Ostopalvelut -järjestelmät vähentävät palveluiden kustannuksia ja vapauttavat henkilöresursseja asiakastyöhön prosesseja automatisoimalla.

Toimiva kokonaisuus

Yhdessä Effector Palvelusetelit ja Effector Ostopalvelut muodostavat toimivan kokonaisuuden yksityisiltä palveluntarjoajilta hankittavien palveluiden hallintaan.

Ota yhteyttä

Ajankohtaista

Effector Palvelusetelit -järjestelmä mahdollistaa sähköisen palveluseteliprosessin Essote-kuntayhtymässä

Polycon on tehnyt yhteistyötä Etelä-Savon erikoissairaanhoitopiirin kanssa jo vuodesta 2005. Kun sairaanhoitopiirin toiminta laajeni 2017 Essote -kuntayhtymäksi ja perusterveydenhoito tuli mukaan, Polyconin Effector-järjestelmän tuoma apu taloushallinnon osalta laajeni moniin osa-alueisiin. Essote hyödyntää nykyään Polyconin Effector -järjestelmää hoitotarvikejakelupalveluissa, apuvälinepalveluissa, ostopalveluissa ja palveluseteleissä.

Lue lisää