Effector Palvelusetelit on kattava tieto­järjestelmä palvelu­seteli­prosessin sähköiseen, automatisoituun ja kustannus­tehokkaaseen hallintaan

Prosessin hallinta

Palvelusetelien kokonaisprosessin hallinta

Paperiton hyväksyntä ja postitus

Sähköisen allekirjoituksen ja automaattisen postituksen käyttö mahdollistavat paperittoman päätösten hyväksynnän ja käsittelyn

Asiakaslähtöisyys

Palse.fi-portaali on palveluntuottajien ja asiakkaiden käyttöliittymä järjestelmään

Raportointi

Kattava raportointitoiminnallisuus kaikista järjestelmään syötetyistä tiedoista

Effector Palvelusetelit -järjestelmä

Järjestelmän avulla hallinnoidaan koko palveluseteliprosessi, joka alkaa palveluntuottajien hakeutumisella palvelusetelijärjestelmään ja päättyy palvelusetelin puitteissa toteutuneiden palveluiden automaattiseen laskutukseen. Effector Palvelusetelit -järjestelmä nopeuttaa ja automatisoi manuaalisia vaiheita tuoden taloudellisia säästöjä. Järjestelmässä on valmiit rajapinnat keskeisiin markkinoilla oleviin asiakas- ja potilashallinnan sekä taloushallinnon järjestelmiin. Effector mahdollistaa palvelusetelipäätösten sähköisen allekirjoittamisen VRK-kortilla. Järjestelmä on liitettävissä useisiin tulostus- ja postituspalveluihin; palvelua käytettäessä asiakkaalle postitetaan päätöksen allekirjoituksen yhteydessä automaattisesti tieto myönnetystä palvelusetelistä, palveluntuottajaluettelo ja toimintaohjeet. 

Palse.fi-portaali

Effector Palvelusetelit -järjestelmä toimii yhdessä palse.fi-portaalin, https://palse.fi, kanssa. Palse.fi-portaali on palveluntuottajien ja asiakkaiden käyttöliittymä järjestelmään. Palveluntuottajat hallinnoivat portaalissa mm. toteutuneet palvelutapahtumat ja laskutuksen. 

Asiakkaat puolestaan voivat vertailla palse.fi-portaalissa palveluntuottajia, seurata käytettävissä olevaa saldoaan ja antaa arvosanan saamalleen palvelulle.

Palse.fi-portaali on helppokäyttöinen ja turvallinen asiointikanava, jossa palvelusetelituottaja ja asiakas voivat asioida itselleen sopivana aikana.

"Tieto kulkee saumattomasti ja reaaliaikaisesti Effectorin ja Palse.fi-portaalin välillä
mahdollistaen sujuvan kokonaisprosessin hallinnan."

Prosessikaavio Effector Palveluseteleistä

"Järjestelmässä on laajat mahdollisuudet asiakaskohtaisten erityistarpeiden huomiointiin.
Sosiaali- ja terveydenhuolto voivat seurata palveluseteleiden käyttöä reaaliaikaisesti."

Prosessikaavio asiakkaan palveluseteliprosessista

Palveluseteli- ja ostopalvelu­järjestelmien hyödyntäminen rinnakkain​

Toimiva kokonaisuus

Yhdessä Effector Palvelusetelit ja Effector Ostopalvelut muodostavat toimivan kokonaisuuden yksityisiltä palveluntarjoajilta hankittavien palveluiden hallintaan.

Kustannustehokkuus

Effector Palvelusetelit ja Ostopalvelut -järjestelmät vähentävät palveluiden kustannuksia ja vapauttavat henkilöresursseja asiakastyöhön prosesseja automatisoimalla.

Ajankohtaista

Effector Palvelusetelit -järjestelmä mahdollistaa sähköisen palveluseteliprosessin Essote-kuntayhtymässä

Polycon on tehnyt yhteistyötä Etelä-Savon erikoissairaanhoitopiirin kanssa jo vuodesta 2005. Kun sairaanhoitopiirin toiminta laajeni 2017 Essote -kuntayhtymäksi ja perusterveydenhoito tuli mukaan, Polyconin Effector-järjestelmän tuoma apu taloushallinnon osalta laajeni moniin osa-alueisiin. Essote hyödyntää nykyään Polyconin Effector -järjestelmää hoitotarvikejakelupalveluissa, apuvälinepalveluissa, ostopalveluissa ja palveluseteleissä.

Lue lisää

Ota yhteyttä