Palveluntuottajien hintojen muodostaminen perushinnan perusteella Effectorissa

Effectorin uudella hinnastokerroin-toiminnallisuudella palveluntuottajien hinnat palveluseteli- ja ostopalveluissa voidaan muodostaa suoraan perushinnan perusteella. Toiminnallisuus helpottaa hintojen syöttämistä hakemuksille ja sopimuksille erityisesti palveluissa, joissa on paljon perushinnasta johdettuja muita hinnastonimikkeitä. Tällaisia nimikkeitä voivat olla esimerkiksi kotiin vietävien palveluiden eri kellonajat tai suun terveydenhuollon toimenpidekoodit.

Toiminnallisuus vähentää manuaalityötä

Toiminnallisuuden käyttöönotto lähtee liikkeelle myönnettävien päätöstuotteiden ja palveluntuottajan hinnaston määrittelyllä Effectoriin. Hinnastoon syötetään palvelussa käytettävät hinnastonimikkeet, joista yksi asetetaan perushintaiseksi nimikkeeksi ja muille nimikkeille asetetaan hinnastokertoimet. Toiminnallisuus mahdollistaa myös useamman hinnaston määrittelyn saman palvelun sisälle. Esimerkiksi aluekohtaisissa hinnastoissa se tarkoittaa, että jokaisella hinnastolla on oma perushintansa ja hinnastokertoimet.

Palveluntuottaja syöttää palse.fi-portaalissa hakemuksen tai sopimuksen hinnastoon pelkän perushinnan ja valitsee muut tarjoamansa hinnastonimikkeet. Hinnastolaskuri laskee automaattisesti oikeat hinnat valituille nimikkeille määriteltyjen kerrointen mukaisesti.

Kun hakemus tai sopimus on sähköisesti palautettu, käsittelijän tarvitsee tarkastaa ainoastaan perushinnan oikeellisuus per hinnasto. Palveluntuottaja saa muokattua ainoastaan perushintaa, joten kerrointen mukaan automaattisesti lasketut hinnat ovat aina oikein. Hinnastokertoimia käytettäessä palvelusetelin tai maksusitoumuksen myöntö tapahtuu normaalin prosessin mukaisesti.

Toiminnallisuus vähentää manuaalityötä sekä palveluntuottajalta että hakemuksen tai sopimuksen käsittelijältä ja siitä on erityisesti hyötyä palveluissa, jossa hinnastonimikkeitä on paljon ja ne johdetaan yhdestä perushinnasta.

Lisätiedot: myynti@polycon.fi

Ota yhteyttä