Teemme henkilöstöstämme
ja asiakkaistamme onnellisempia
olemalla aidosti ratkaiseva

Polycon kehittää järjestelmiä pääasiassa julkiselle sektorille. Aloitimme vuonna 1987 tietokantakonsultoinnilla. Nopeasti ilmeni, että suurimmat tietojärjestelmien haasteet olivat käytettävyys ja yhteensopivuus. Tämä oli kimmokkeemme keskittyä kehittämään asiakkaille heidän käyttöön soveltuvia järjestelmiä.

Tavoitteemme on tuottaa kattavia ja helppokäyttöisiä tiedonhallinta-ohjelmistoja vaativille asiakkaille. Palvelun nopeus ja joustavuus ovat avainasemassa. Oikea-aikainen toiminta ja intensiivinen kehitystyö näkyvät pitkinä, vahvoina asiakassuhteina, joista voimme olla ylpeitä.

Polyconin kasvu perustuu kykyyn toimia ketterästi  ja asiakaslähtöisesti. Polyconin kasvu ja kehitys on ollut vakaata yli 25 vuoden ajan, olemme saavuttaneet markkinajohtajan aseman jo apuvälineiden toiminnanohjausjärjestelmässä sekä palvelusetelijärjestelmässä. Polyconissa työskenteleviä huippuosaajia yhdistää sama kutsumus, joka ohjaa kaikkea tekemistä: tyytyväinen asiakas.  

50+

AMMATTILAISTA

1987

PERUSTAMISVUOSI

4,77

M€ LIIKEVAIHTO 2023

2021

KAUPPALEHDEN MENESTYJÄ-YRITYS

Effector-järjestelmä

Apuvälinepalveluiden ja hoitotarvikkeiden jakelun hallintaan kehitetty tietojärjestelmä on soveltunut hyvin muihinkin terveydenhuollon tiedonhallintatarpeisiin. Uusien versioiden ja ominaisuuksien myötä Effectorin käyttö on laajentunut nopeasti uusiin organisaatioihin ja toimintoihin. Effector on tällä hetkellä käytössä 20 hyvinvointialueella, HUS-yhtymällä sekä Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimella.

Effector järjestelmä kattaa toiminnanohjauksen kokonaisuudet Apuvälinepalveluihin, Laitehuoltoon, Hoitotarvikejakeluun, Ostopalveluihin, Palveluseteleihin, Julkiseen kilpailutukseen ja Mobilen toiminnallisuuksiin. Effector koostuu erillisistä moduuleista, joita voi ottaa käyttöön yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Valikoimassa on satoja erilaisia moduuleja ja niitä kehitetään lisää asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.

Polyconin arvot

Asiakaslähtöisyys

Työmme jatkuva tavoite on asiakkaan odotusten ylittäminen. Tavoitteen saavuttamisen mahdollistaa aito kiinnostuksemme asiakkaan tarpeita kohtaan. Asiakaslähtöisyys toteutuu asiakasyhteistyössämme avoimen ja luottamuksellisen keskusteluyhteyden kautta.

Ketteryys

Maailma muuttuu. Emme tyydy muuttumaan sen mukana, vaan ennustamme tarpeita ja toimimme rohkeasti. Työyhteisössämme ketteryys näkyy vahvuuksien mukaan jaettuina vastuualueina sekä yhteisöllisenä ja verkostoituneena työskentelytapana.

Yhteisöllisyys

Toimintamme tärkein voimavara on hyvinvoiva ja innostunut henkilöstö. Yhteisöllisyys tukee työntekijöidemme kasvua, kehittymistä ja motivaatiota ja näkyy työyhteisössämme keskinäisenä luottamuksena, yhteenkuuluvuuden tunteena sekä avoimena ja sallivana ilmapiirinä.

Ota yhteyttä