Effector Ostopalvelut on julkiselle terveyden- ja sosiaalihuollolle tarkoitettu kattava tieto­järjestelmä osto­palvelu­prosessin sähköiseen, automatisoituun ja kustannus­tehokkaaseen hallintaan

Prosessinhallinta

Kokonaisvaltainen ostopalveluprosessin hallinta.

Raportointi

Kattava ja reaaliaikainen Ostopalvelutietojen seuranta ja raportointi.

Paperiton hyväksyntä ja postitus

Paperiton päätösten hyväksyminen ja käsittely.

Kustannustehokkuus

Prosessien automatisoinnilla voidaan vähentää palveluiden kustannuksia ja vapauttaa henkilöresursseja asiakastyöhön.

Effector Ostopalvelut

Effector Ostopalvelut on ollut asiakkaillamme käytössä jo vuodesta 2001 alkaen. Effector Ostopalveluiden avulla hallinnoidaan koko ostopalveluprosessi maksusitoumuksen myöntämisestä aina laskutuksen automaattiseen käsittelyyn saakka. 

Sähköinen ostopalveluärjestelmä soveltuu sekä yksityisiltä palveluntuottajilta että muilta julksilta toimijoilta ostettavien palvelujen hallintaan. Effectorissa on laskujen automaattinen käsittelymoduuli, joka tulkitsee ja prosessoi automaattisesti sekä skannattuja että pdf-muotoisia laskuliitteitä. Tämän avulla voidaan luopua manuaalisesta laskutietojen naputtelusta. Järjestelmään konfiguroidaan samat päättelysäännöt, joita ihminen käyttää käsitellessään laskurivejä manuaalisesti. Effectorissa on valmiit rajapinnat kuntalaskutuksen ja sisäisen laskutuksen järjestelmiin. 

Tehokkuutta sähköisestä järjestelmästä

Effectoriin kirjattu asiakaskohtainen maksusitoumus allekirjoitetaan sähköisesti VRK-kortilla. Asiakkaalle voidaan toimittaa maksusitoumuksesta tiedoksianto toimintaohjeineen eKirje-palvelun avulla. Yksityinen palveluntuottaja saa tiedon uudesta maksusitoumus-asiakkaasta ja pääsee tarkastelemaan myönnettyä maksusitoumusta ja sen liitetietoja palse.fi-portaalissa. 

Palveluntuottaja raportoi toteutuneet palvelutapahtumat, lähettää vaaditut hoitopalautteet sekä kerran kuussa luo toteutuneista palvelutapahtumista koontilaskuviitteen portaalissa. Laskurivit kohdistetaan maksusitoumuksiin maksun perusteen tarkistamista ja seurantaa varten. Yksityisten palveluntuottajien laskurivien kohdalla kohdistus on automaattinen.

Ostopalvelujärjestelmän hyödyntäminen yksityisiltä ja julkisilta toimijoilta ostettaessa

Sopimustiedot

Sopimusrekisteri syntyy helposti Effectorissa läpivietyjen kilpailutusten kautta, jolloin sopimustiedot ovat hyödynnettävissä ostopalvelun prosessissa. Vaihtoehtoisesti rekisteritiedot voidaan tuoda integraation kautta toisesta kilpailutusjärjestelmästä tai tallentaa Effectoriin manuaalisesti.

Tuottajarekisteri

Maksusitoumusta kirjaavalla käyttäjällä on palveluntuottajan valinnan yhteydessä käytössään kaikki valinnan kannalta keskeiset tuottajakohtaiset sopimustiedot, kuten tieto tuottajakohtaisista erityisosaamisalueista, sekä ajantasainen tieto ajanvaraustilanteesta.

Yksilölliset tiedot

Julkisilta toimijoilta ostettavat palvelut eivät perustu kilpailutettuihin sopimuksiin, minkä vuoksi ostettavien sairaanhoidollisten palvelujen maksusitoumukset tallennetaan järjestelmään tyypillisesti yleispiirteisinä. Hoidon tarkka sisältö ja sen arviointi jätetään toteuttavan tahon asiantuntijoiden tehtäväksi.

Valinnanvapaus

Potilaan valinnanvapaus -tapauksissa erikoissairaanhoidon hoitopaikan voi valita yhdessä lähetteen antavan lääkärin kanssa ja maksusitoumuskäytäntö vaihtelee organisaatiokohtaisesti.

Ota yhteyttä

Ajankohtaista