Menestyksemme perustuu kykyyn ymmärtää asiakkaan tarpeet ja luoda toimiva ratkaisu

Polycon toimittaa helppokäyttöisiä tiedonhallintajärjestelmiä, jotka on kehitetty vastaamaan asiakkaidemme todellisia tarpeita. Tuotekehityksen asiakaslähtöisyys varmistetaan tiiviillä käyttäjäyhteistyöllä, jonka tuloksena uusissa tuoteversioissa on aina asiakkaille hyödyllisiä ominaisuuksia. Uusien versioiden ja ominaisuuksien myötä Effectorin käyttö on laajentunut nopeasti uusiin organisaatioihin ja toimintoihin.

Ratkaisut

Kaavio Effector kokonaisprosesseista

Palvelusetelit

Effector Palvelusetelit on julkisen terveydenhuollon organisaatioille tarkoitettu ohjelmisto, joka tehostaa palvelusetelitoimintaa.

Ostopalvelut

Effector Ostopalvelut on julkiselle terveyden- ja sosiaalihuollolle tarkoitettu kattava tietojärjestelmä ostopalveluprosessin sähköiseen, automatisoituun ja kustannustehokkaaseen hallintaan..

Apuvälinepalvelut

Effector Apuvälinepalvelut on apuvälinepalveluiden hallintajärjestelmä. Järjestelmä vähentää hallinnollista työtä ja auttaa organisoimaan ja seuraamaan toimintaa sekä käyttämään resursseja tehokkaammin.

Hoitotarvikejakelu

Effector Hoitotarvikejakelu on julkiselle terveydenhuollolle tarkoitettu kattava tietojärjestelmä hoitotarvikejakeluprosessien sähköiseen ja kustannustehokkaaseen hallintaan.

Laitehuolto

Effector Laitehuolto on julkiselle terveydenhuollolle suunnattu kattava tietojärjestelmäkokonaisuus lääkintälaitteiden ja laitehuollon prosessien hallintaan.

Mobile

Effector Mobile on Polycon Oy:n kehittämä Android-pohjainen mobiilisovellus, joka mahdollistaa Effectorin käytön älypuhelimella tai tabletilla työpisteen ulkopuolella.

Julkinen kilpailutus

Effector Julkinen Kilpailutus on julkisia hankintoja tekeville hankintayksiköille tarkoitettu kilpailutusjärjestelmä, joka automatisoi kilpailutusprosessin vaiheet, vähentää rutiinityötä ja vapauttaa resursseja hankintatoimen kehittämiseen.

Effectorin Tähtiketju

Effectorin Tähtlketju esittelee suosituimpia ja hyödyllisimpiä Effector moduuleja.

Effector Laite­huolto
-järjestelmä toimii lääkintä­tekniikan yksikön ydin­työkaluna Oulussa

 

Jukka Sassi vastaa lääkintälaitteiden huolloista ja on asiantuntijana laitehankinnoissa. Hänen yksikkönsä vastuulla on potilasvalvontajärjestelmä ja erilaisten sähköisten lääkintälaitteiden huollon hallinta. Laitteet ovat pieniä siirrettäviä laitteita, kuten infuusiolaitteita, defibrillaattoreita ja EKG-mittauslaitteita. Erilaisia laitteita on kolmatta sataa ja määrältään niitä on Sassin alaisuudessa viitisen tuhatta. Kaikki laitteet ovat kirjattuna Effectorin tietokantaan.

Ota yhteyttä