Effector Laitehuolto on kattava tieto­järjestelmä­kokonaisuus lääkintä­laitteiden ja laite­huollon prosessien hallintaan

Prosessinhallinta

Prosessin hallinta laitteen tilauksen ja huoltojen kautta aina sen poistoon

Raportointi

Kattava raportointityökalu, jonka avulla kaikista järjestelmässä olevista tiedoista voidaan luoda täsmällisiä raportteja

Lääkintälaiterekisteri

Lain vaatimukset täyttävä järjestelmä mahdollistaa ajantasaisen lääkintälaiterekisterin ylläpidon ja kaikkien laitteen elinkaaren tietojen löytymisen

Talouden hallinta

Taloushallinnon prosessien kehittäminen, mm. laitekannan tasearvon hallinnointi sekä investointien yksilötasoisen poisto- ja vuokralaskennan toiminnot

Effector Laitehuolto

Effectorin avulla hallinnoidaan sähköisesti laitteen elinkaaren kaikki vaiheet aina laitetilauksesta poistopäätökseen ja uusinvestoinnin simulointiin saakka. Effector tarjoaa laajan näkymän laitteiden kustannus- ja huoltotietojen elinkaaresta. Effectorin käyttö vähentää hallinnollista työtä, auttaa organisoimaan ja seuraamaan toimintaa sekä käyttämään resursseja tehokkaammin.

Effector Laitehuollossa on käytettävissä kolme eri käyttö-liittymää. Aktiivisesti järjestelmää hyödyntävillä käyttäjillä on käytössään kattava työpöytäsovellus, satunnaisesti käyttävillä on käytössä kevyempi web-pohjainen käyttöliittymä ja Effector Mobile tarjoaa mahdollisuuden liikkuvaan työskentelyyn työpisteen ulkopuolella.

Dynaamiset laitekortit

Effectorin dynaamisille laitekorteille voidaan luokitus-kohtaisesti määritellä kirjattavia tietoja ja ominaisuuksia. Laitekortteja voidaan räätälöidä kunkin laitetyypin yksilöllisiin tarpeisiin. Järjestelmään muodostetaan huolto-ohjelmia, jotka linkitetään eri yksilöintitasoihin. Effector Laitehuolto mahdollistaa myös kokoonpanojen muodostamisen laitteista ja varusteista.

Effectorissa hallinnoidaan lisäksi kaikki laitteisiin liittyvät kuvat ja asiakirjat, kuten käyttöohjeet. Laitteen koko elinkaaren tiedot saadaan helposti näkyviin.  Järjestelmä mahdollistaa sekä laitteen että työmääräyksen statuksen reaaliaikaisen seurannan. Näin ollen järjestelmä täyttää Valviran laitteiden elinkaarihallinnalle ja jäljitettävyydelle asettamat vaatimukset.

 

Effector Laitehuolto
-järjestelmä toimii lääkintätekniikan yksikön ydintyökaluna Oulussa

Jukka Sassi vastaa lääkintälaitteiden huolloista ja on asiantuntijana laitehankinnoissa. Hänen yksikkönsä vastuulla on potilasvalvontajärjestelmä ja erilaisten sähköisten lääkintälaitteiden huollon hallinta. Laitteet ovat pieniä siirrettäviä laitteita, kuten infuusiolaitteita, defibrillaattoreita ja EKG-mittauslaitteita. Erilaisia laitteita on kolmatta sataa ja määrältään niitä on Sassin alaisuudessa viitisen tuhatta. Kaikki laitteet ovat kirjattuna Effectorin tietokantaan.

Ajoneuvo- ja kalustonhallinta Effectorissa

Effector Laitehuollon ajoneuvo- ja kalustonhallinnan lisätoiminnallisuus auttaa hyvinvointialueita pelastuslaitoksen, ensihoidon ja logistiikan ajoneuvojen sekä muun kaluston hallinnoimisessa.

Toiminnallisuus mahdollistaa ajoneuvojen ja kaluston huoltojen, katsastusten sekä päivä- ja viikkotarkastusten kirjaamisen ja hallinnoimiseen.

 

 

Laitehuolto myös Effector Mobilessa

Effector Mobile on Polycon Oy:n kehittämä Android-pohjainen mobiilisovellus, joka mahdollistaa Effectorin käytön älypuhelimella tai tabletilla työpisteen ulkopuolella. Mobiilista Effectoria voi käyttää esimerkiksi asiakkaan kotona, varastossa tai kuljetusten yhteydessä, mikä lisää järjestelmän hyötyä merkittävästi.

mobile_laitehuolto_infograafi

Ota yhteyttä

Ajankohtaista

Uusia Polyconilaisia

Polyconin asiantuntijajoukko kasvoi peräti neljällä uudella tekijällä, kun Olli Lauronen, Viia-Stina Vuorenmaa, Linnea Haapio ja Tarja Siivonen aloittivat 4.3.

Lue lisää

Effector Mobilen toiminnot tukevat liikkuvaa työtä

Effector Mobile tuo apua liikkuvaan työhön. Se on matkapuhelinsovellus, joka toimii apuvälinepalvelun, hoitotarvikejakelun ja laitehuollon toimintojen tukena, helpottaen erityisesti niitä työtehtäviä, jotka on tarpeen suorittaa työpisteen ulkopuolella.

Lue lisää