Jukka Sassi esittelee laitteita

Effector Laitehuolto -järjestelmä toimii lääkintätekniikan yksikön ydintyökaluna Oulussa

Effector Laitehuolto on julkiselle terveydenhuollolle suunnattu kattava tietojärjestelmäkokonaisuus lääkintälaitteiden ja laitehuollon prosessien hallintaan. Järjestelmän avulla hallinnoidaan sähköisesti laitteen elinkaaren kaikki vaiheet. Laitehuolto  mahdollistaa ajantasaisen ja lakisääteisen lääkintälaiterekisterin ylläpidon, kaikki laitteen tilaus-, inventaario-, huolto- ja poistotiedot löytyvät keskitetysti järjestelmästä.

Jukka Sassi vastaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä lääkintälaitteiden huolloista ja on asiantuntijana laitehankinnoissa. Hänen yksikkönsä vastuulla on potilasvalvontajärjestelmä ja erilaisten sähköisten lääkintälaitteiden huollon hallinta. Laitteet ovat pieniä siirrettäviä laitteita, kuten infuusiolaitteita, defibrillaattoreita ja EKG-mittauslaitteita. 

Oulun seudulla Effector on ollut apuvälinepuolella käytössä jo 2000-luvun alusta lähtien. Vuonna 2017 se otettiin käyttöön lääkintätekniikan puolella laajana versiona, sisältäen erilaisia integraatioita sekä laskutus-, kuljetustilaus- ja varaosahallintaa.

“Aikaisempi laitehuollon ohjelmistomme vanheni käsiin ja sen tuki loppui. Nyt Effectorissa voimme tehdä pääkäyttäjän toimesta itse muutoksia ja modifioida ohjelmistoa oman näköiseksi. Suosittelen Effectoria terveydenhuollon yksiköihin, koska se on kattavan monipuolinen ja sen saa laajennettua moneen käyttöön ja integroitua muihin systeemeihin. Myös laitehuollon puolella Effector on osoittautunut loistavaksi. Jos lääkintälaitteelle sattuu jotain, on paljon nopeampi hoitaa asiaa Effectorin sähköisen järjestelmän kautta, kuin etsiä ja selailla käsinkirjoitettua vihkoa, hehkuttaa Jukka Sassi, lääkintätekniikan huoltomestari Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä.”

Effectorissa organisaation pääkäyttäjät voivat itsenäisesti tehdä tarvittavia taustaohjauksia ja muutoksia oman organisaation toimintoihin. Polycon tarjoaa pääkäyttäjille tukipalvelua ja neuvoa ja auttaa tarvittaessa muutosten tekemisessä. 

“Suosittelen Effectoria terveydenhuollon yksiköihin, koska se on kattavan monipuolinen ja sen saa laajennettua moneen käyttöön ja integroitua muihin systeemeihin. Myös laitehuollon puolella Effector on osoittautunut loistavaksi. Jos lääkintälaitteelle sattuu jotain, on paljon nopeampi hoitaa asiaa Effectorin sähköisen järjestelmän kautta, kuin etsiä ja selailla käsinkirjoitettua vihkoa”, hehkuttaa Jukka Sassi.”

Jukka Sassi esittelemässä laitteita

Erilaisia laitteita on kolmatta sataa ja määrältään niitä on Jukka Sassin alaisuudessa viitisen tuhatta. Kaikki laitteet ovat kirjattuna Effectorin tietokantaan.

”Laki vaatii seuraamaan laitteiden huoltohistoriaa, hankintoja ja kaikkea laitteiden ympärillä olevia tapahtumia. Meillä on Effectorin työpöytä- ja selainversiot käytössä. Mobiiliversiota käyttävät osastojen lääkintävahtimestarit, jotka tekevät huoltopyynnön meille. Effectorin avulla olemme päässeet vihdoin eroon käsinkirjoitetusta vihkokirjanpidosta, mitä on käytetty hoitovälinelainauksessa. Käytäntö ei ollut tehokasta, eikä täyttänyt nykypäivän tietosuojavaatimuksia”, Jukka Sassi kertoo.

“Vaikka alkuun meillä oli paljon toiveita ja ideoita, Polyconin porukka on ottanut niitä hyvin vastaan ja ratkaissut haasteitamme. Nykymaailmassa kaikki pitäisi saada äkkiä, mutta kun isoja muutoksia tehdään, se ei käy hetkessä. Nyt voimme jossain määrin talokohtaisesti speksata ja konfata järjestelmää, mutta koska muutkin sairaanhoitopiirit käyttävät Polyconia, kaikkea ei voi saada räätälöidysti.

Olemme tyytyväisiä yhteistyöhön Polyconin kanssa. Polyconin tuki on niin sähäkkää, että ihme jos ei saman päivän aikana tule Polyconista vastausta. Tai sitten me olemme olleet täällä Oulun päässä niin äkäisiä, että parempi vastata ja vähän äkkiä”, Lääkintätekniikan huoltomestari Jukka Sassi kertoo yhteistyöstä hymysuin.

Ota yhteyttä