Effector Mobilen toiminnot tukevat liikkuvaa työtä

Effector Mobile tuo apua liikkuvaan työhön. Se on matkapuhelinsovellus, joka toimii apuvälinepalvelun, hoitotarvikejakelun ja laitehuollon toimintojen tukena, helpottaen erityisesti niitä työtehtäviä, jotka on tarpeen suorittaa työpisteen ulkopuolella. Effector Mobilen avulla käyttäjä pystyy kirjaamaan tarvittavat toimenpiteet suoraan digitaaliseen muotoon, säilyttäen näin tietoturvan käsiteltävissä tiedoissa. Tärkeää on myös tietojen ajantasaisuus ja tätä Mobile tukee vahvasti, sillä tiedot päivittyvät reaaliaikaisesti Mobilen ja työpöytäsovelluksen välillä.

Effector Mobileen on viety toiminnallisuuksista liikkuvan työn kannalta kriittisimmät. Tämän vuoksi, ja toisaalta hektistä työarkea helpottamaan on käyttöliittymä työpöytäsovellusta yksinkertaisempi ja tällöin toiminnot on helpompi löytää sovelluksesta. Effector Mobileen on mahdollistettu monipuoliset kirjautumis- ja käyttötavat: Mobilea voi käyttää myös yhteiskäyttölaitteena, mikäli tämä organisaatiossa Mobilen käyttötarkoitukseen soveltuu. Edellä mainitut valinnat tuovat käyttöön joustavuutta mahdollistavat organisaation määritellä itse mobiilisovelluksen hallintaan liittyviä valintoja.

Effector Mobilen kautta pystyy luomaan ja käsittelemään työmääräyksiä, hallinnoimaan henkilön lainoja sekä inventoimaan varastoja. Lisäksi Effector Mobilen kattavat Hoitotarvikejakelun toiminnallisuudet mahdollistavat asiakastilausten käsittelyn sekä hoitotarvikepakettien kuljetustenhallinnan. Uusimpina toimintoina on Effector Mobileen tuotu Fraasit-toiminnallisuus, mikä helpottaa vapaatekstien kirjaamista. Fraaseja voi määritellä työpöytäsovelluksen kautta käytettäväksi. Lisäksi Mobilen käyttäjänhallintaa on helpotettu niin, että käyttäjät voivat organisaation niin salliessa asettaa itse puhelimensa Mobile käyttövalmiuteen. Myös sarjanumeroiden sekä ohjelmaversioiden käsittely on hiljattain tuotu Mobileen mahdolliseksi.

Effector Mobilen käyttöönottoprojekti vaatii organisaatiossa tietoliikenneavauksia, ollen muuten melko suoraviivainen. Käyttöönoton yhteydessä määritellään, keiden käyttäjien sallitaan käyttävän Effectoria matkapuhelinsovelluksena. Tyypillisesti organisaatio haluaa suunnitella käyttöönoton yhteydessä myös sovelluksen hallinta- ja päivitysprosessin.


Lisätiedot: myynti@polycon.fi

Ota yhteyttä