Hoitotarvikejakelu

Effector Hoitotarvikejakelu

Effector Hoitotarvikejakelu

Effector Hoitotarvikejakelu on julkiselle terveydenhuollolle tarkoitettu kattava tietojärjestelmä hoitotarvikejakeluprosessien (ilmaistarvikejakelun) sähköiseen ja kustannustehokkaaseen hallintaan. Järjestelmän avulla hallitaan hoitotarvikejakelupäätöksiä, hoitotarvikkeiden jakelua eri toimipisteissä sekä hoitotarvikevarastoa. Järjestelmä tukee toiminnan johtamista ja sisältää monipuoliset raportointiominaisuudet, joiden avulla seurataan jaettujen hoitotarvikkeiden määriä ja kustannuksia.

Järjestelmä voidaan toimittaa itsenäisenä järjestelmänä tai osana Effector-järjestelmäkokonaisuutta. Effector Hoitotarvikejakelu on ollut asiakkaillamme käytössä vuodesta 2006 alkaen yhtenä Effector-järjestelmän (entinen KuntoApu) osiona.

Päätöksenteko ja jakelu sujuvaksi ja luotettavaksi

Hoitotarvikejakelupäätöksille kirjataan ne hoitotarvikkeet, joita asiakkaalle päätetään jakaa sekä halutessa jaettava määrä / vuosi, mikä helpottaa hoitotarvikevaraston määrien ennakointia. Jakelutapahtuma etenee sujuvasti, koska päätöksen sisältö, jaettavien hoitotarvikkeiden tiedot ja potilaskohtaiset jakelutiedot ovat hoitotarvikejakelijan apuna. Jakelutapahtumaan tarjotaan ensisijaisesti päätöksen hoitotarvikkeita, mutta tarvittaessa kaikkia muitakin tarvikkeita voidaan jakaa ja kirjata. Jakelutapahtuman tiedot tallentuvat järjestelmään seuraavaa jakelutapahtumaa sekä seurantaa ja raportointia varten. Jakelussa voidaan hyödyntää viivakoodilukijaa toiminnan nopeuttamiseksi.

Hoitotarviketilaukset ja varaston hallinta

Hoitotarvikkeiden tilaukset syntyvät järjestelmään automaattisesti tarvikkeista, joiden varastosaldo on pudonnut alle määritellyn hälytysrajan. Tilauksia voi luoda myös käsin hoitotarvikkeista, joille ei aseteta hälytysrajaa. Tilaukset lähetetään toimittajalle automaattisesti suoraan järjestelmästä.

Hoitotarvikejakelutoiminnan raportointi

Jakelutoiminnan seurantaa ja johtamista varten järjestelmässä on tehokas raportointimoottori, jonka periaatteen mukaan kaikki järjestelmään syötetty ja siirretty tieto on hyödynnettävissä raportoinnissa. Raportoinnissa voidaan rajata ja ryhmitellä tiedot halutulla tavalla. Raportteja voidaan tuottaa moneen tarpeeseen kuten budjetointia ja päätöksentekoa varten. Hoitotarvikejakelutoiminnan kannalta tärkeitä raportteja ovat esimerkiksi kuluvan vuoden potilasmäärät asiakas- ja ikäryhmittäin sekä kustannukset asiakas- ja tuoteryhmittäin, kunnittain tai jakelupisteittäin. Hyväksi havaittu raportti on tallennettavissa ja uudelleen ajettavissa halutulta ajanjaksolta.

 

Effector - toimivat työkalut tiedonhallintaan