Apuvälinepalvelut

Effector Apuvalinepalvelut

Effector Apuvälinepalvelut

Effector Apuvälinepalvelut on apuvälinepalveluiden hallintajärjestelmä. Järjestelmä vähentää hallinnollista työtä ja auttaa organisoimaan ja seuraamaan toimintaa sekä käyttämään resursseja tehokkaammin.

Effector on käytössä seitsemässätoista Suomen kahdestakymmenestä sairaanhoitopiiristä. Näistä kolmessatoista toimii alueellinen apuvälinekeskus, jonka palvelutoimintaa tukee Effector Apuvälinepalvelut -järjestelmä, alkuperäiseltä nimeltään KuntoApu. Apuvälinekeskusmallissa keskussairaala ja alueen terveyskeskukset järjestävät alueelliset apuvälinepalvelut keskitetysti.

Effector Apuvälinepalvelut on kehitetty yhteistyössä käyttäjien kanssa, jotta sen päivittäinen käyttäminen olisi mahdollisimman sujuvaa. Potilaskeskeinen käyttöliittymä auttaa löytämään, ylläpitämään ja raportoimaan tietoja vaivattomasti.

Järjestelmän avulla voidaan tulostaa apuvälineisiin kiinnitettävät yksilöintinumerotarrat viivakoodeineen. Järjestelmä tuottaa myös potilaskirjeitä, joita käytetään lainausten hallintaan, kyselyihin ja tiedottamiseen.

Järjestelmän tuottamien yleisten ja yksityiskohtaisten raporttien avulla on helppo seurata kattavasti esimerkiksi toiminnan kustannuksia ja talousarvion toteutumista sekä lainaus- ja apuvälinemääriä.

Effector Apuvälinepalvelut -järjestelmän avulla hallitaan saumattomasti apuvälineprosessin koko elinkaari lähtien hankintalain mukaisesta kilpailutuksesta ja hankinnasta jatkuen varastointiin, varauksiin, lainauksiin, palautuksiin sekä tekniseen huoltoon ja aina poistoihin asti.

 

Effector - toimivat työkalut tiedonhallintaan