Rekisteröintien yhdistäminen palse.fi-portaalissa

Jos yrityksellä on useampi voimassaoleva rekisteröityminen palse.fi-portaaliin, on rekisteröintien yhdistäminen yhdeksi rekisteröinniksi mahdollista palse.fi-portaalissa.

Rekisteröintien yhdistäminen mahdollistaa, että aikaisemmin eri rekisteröinneissä olleet tiedot (esim. hakemukset, päätökset, käyttäjät) saadaan yhden ja saman rekisteröinnin alle. Näin esimerkiksi käyttäjillä ei tarvitse olla kuin yhdet käyttäjätunnukset palse.fi-portaaliin.

Jos haluat lisätietoa tai haluat yhdistää rekisteröintejä yhden rekisteröinnin alaisuuteen, löydät portaalin Ohjeet ja asiointi -sivun Palveluntuottajien ohjeista tarkemmat ohjeet rekisteröintien yhdistämiseen.