Mahdollisia lyhyitä käyttökatkoksia 30.12.2020

Palse.fi-portaalissa saattaa esiintyä lyhitä käyttökatkoksia keskiviikkona 30.12.2020.

Korta avbrott kan inträffa i palse.fi-portalen 30.12.2020.