Sähkö­turvallisuus­mittaus

Laitteille tai apuvälineille, joille valmistaja edellyttää sähkö­turvallisuus­mittauksia, tarjoaa Effector mahdollisuuden tallentaa mittausten tulokset työ­määräysten yhteydessä. Tulokset voidaan kirjata vapaasti, ja Ansur-ohjelman kyseessä ollessa osataan mittaus­tulokset lukea järjestelmään myös suoraan tulos­tiedostosta. Sähkö­turvallisuus­mittausta varten on oma moduulinsa, ja se mahdollistaa myös mitta­laitteiden seurannan. Mittaus voidaan luokitus­kohtaisesti joko sallia tai estää niin laitteille kuin apu­välineillekin. Sen voi määritellä myös pakolliseksi, jolloin työmääräyksen kirjaaminen valmiiksi edellyttää sähkö­turvallisuus­mittauksen tulosten kirjaamista. Tulokset tallennetaan niin, että laitteen koko mittaushistoria on tarkasteltavissa sekä laitekortilta että työmääräyksiltä, ja lisäksi tulokset esitetään myös graafisesti, jotta mahdolliset trendit tuloksissa näkyvät selkeämmin. Suunnitelmissa on laajentaa toiminnallisuutta tukemaan myös BTV-mittausohjelman tulostiedostoja, sekä mahdollistaa Ansur-mittausohjelman käynnistäminen suoraan Effectorista. Lisätietoja: Palvelupäällikkö Jussi Sulopuisto jussi.sulopuisto@polycon.fi

Ota yhteyttä