Jyväskylän kaupungin palse.fi -maksusitoumusten asiakasmaksut ja asiakasmaksuliittymä

Jyväskylän kaupungin palse.fi -maksusitoumusten käyttöönoton yhteydessä kehitettiin Effectoriin uutta toiminnallisuutta asiakasmaksujen osalta. Tämän toiminnallisuuden avulla palse.fi -maksusitoumukselle kirjattava asiakasmaksu voidaan jakaa useampaan osa-alueeseen, kuten esimerkiksi ateriamaksuun, hoitomaksuun ja tukipalvelumaksuun. Toiminnallisuuden avulla jokaisen osa-alueen taustalle voidaan määritellä eri poissaolosäännöt eli asiakkaan poissaolot voivat vaikuttaa kunkin asiakasmaksuosa-alueen muodostumiseen eri tavalla. Effector laskee palveluntuottajan kirjaamien asiakkaan läsnä- ja […]

Jyväskylän kaupungin palse.fi -maksusitoumusten asiakasmaksut ja asiakasmaksuliittymä Read More »