Jyväskylän kaupungin palse.fi -maksusitoumusten asiakasmaksut ja asiakasmaksuliittymä

Jyväskylän kaupungin palse.fi -maksusitoumusten käyttöönoton yhteydessä kehitettiin Effectoriin uutta toiminnallisuutta asiakasmaksujen osalta. Tämän toiminnallisuuden avulla palse.fi -maksusitoumukselle kirjattava asiakasmaksu voidaan jakaa useampaan osa-alueeseen, kuten esimerkiksi ateriamaksuun, hoitomaksuun ja tukipalvelumaksuun. Toiminnallisuuden avulla jokaisen osa-alueen taustalle voidaan määritellä eri poissaolosäännöt eli asiakkaan poissaolot voivat vaikuttaa kunkin asiakasmaksuosa-alueen muodostumiseen eri tavalla. Effector laskee palveluntuottajan kirjaamien asiakkaan läsnä- ja poissaolopäivien perusteella oikean suuruisen asiakasmaksun asiakkaalta laskutettavaksi.

Asiakasmaksuliittymä

Asiakasmaksujen siirtyminen Effectorista SAP:iin halutaan automatisoida, jotta asiakasmaksujen laskuttaminen on mahdollisimman sujuvaa ja helppoa.

Yhteistyössä Jyväskylän kaupungin, Monetran ja CGI:n kanssa kehitetään parhaillaan asiakasmaksuliittymää Effectorista SAP:iin. Liittymä on tarkoitus ottaa käyttöön alkuvuodesta 2021. Asiakasmaksuliittymä siirtää asiakasmaksujen laskuttamista varten tarvittavat tiedot, kuten asiakasmaksuosa-alueiden toteutuneet summat sekä asiakkaan poissaolot Effectorista SAP:iin, jossa asiakkaiden laskut muodostetaan.

Palveluntuottajat muodostavat kuukausittain asiakkaistaan kuukausiraportin, johon kirjataan asiakkaan poissaolopäivät. Muodostetun kuukausiraportin perusteella lasketaan automaattisesti asiakkaan toteutunut asiakasmaksu osa-alueittain. Jyväskylän kaupunki tarkastaa Effectorin raporteilta, että asiakkaan kuukausiraportti ja asiakkaille muodostuneet asiakasmaksut ovat oikein. Tämän jälkeen Effectorista käynnistetään ajo, joka muodostaa ja siirtää SAP:iin tarvittavan asiakasmaksuaineiston, jonka perusteella asiakkaiden laskut saadaan tehtyä.

Asiakasmaksuliittymän käyttöönoton yhteydessä Effectoriin tehdään järjestelmäkehitystä, jonka avulla mahdollistetaan useamman asiakasmaksuajon ajaminen, esimerkiksi palveluittain. Jyväskylän kaupunki voi tämän ansiosta muodostaa erilliset asiakasmaksuaineistot mielenterveyskuntoutujien sekä ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen palveluista ja jatkossa myös tarvittaessa uusista käyttöönotettavista palse.fi -ostopalveluista.

Ota yhteyttä