Effector Palvelusetelit

Effector Palvelusetelit

Effector Palvelusetelit on kattava tietojärjestelmä julkisen terveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluseteliprosessin sähköiseen, automatisoituun ja kustannustehokkaaseen hallintaan. Järjestelmän avulla hallinnoidaan koko palveluseteliprosessi, joka alkaa palveluntuottajien hakeutumisella palvelusetelijärjestelmän piiriin ja päättyy palvelusetelin puitteissa toteutuneiden palveluiden automaattiseen laskutukseen.

Palse.fi -portaali on asiakkaiden ja palveluntuottajien asiointikanava

Effector Palvelusetelit -järjestelmä toimii yhdessä palse.fi-portaalin, https://palse.fi, kanssa. Palse.fi-portaali on palveluntuottajien ja asiakkaiden käyttöliittymä järjestelmään. Palveluntuottajat hallinnoivat portaalissa mm. toteutuneet palvelutapahtumat ja laskutuksen. Asiakkaat puolestaan voivat vertailla palse.fi-portaalissa palveluntuottajia, seurata käytettävissä olevaa saldoaan ja antaa arvosanan saamalleen palvelulle.

Sähköinen palveluseteli nopeuttaa ja automatisoi manuaalisia vaiheita

Effector mahdollistaa palvelusetelipäätösten sähköisen allekirjoittamisen VRK-kortilla. Sähköisen allekirjoituksen avulla palveluseteleiden käsittely- ja hyväksymisprosessi on joustava ja vältytään papereiden siirtelyltä pöydältä toiselle. Järjestelmä on liitettävissä useisiin tulostus- ja postituspalveluihin; palvelua käytettäessä asiakkaalle postitetaan päätöksen allekirjoituksen yhteydessä automaattisesti tieto myönnetystä palvelusetelistä, palveluntuottajaluettelo ja toimintaohjeet. Sähköisen allekirjoituksen ja automaattisen postituksen käyttö mahdollistavat päätöksen myöntäjälle täysin paperittoman päätösten hyväksynnän ja käsittelyn.

Effector Palvelusetelit -järjestelmässä sosiaali- ja terveydenhuolto voivat seurata palveluseteleiden käyttöä reaaliaikaisesti. Järjestelmä mahdollistaa kattavan palvelu-, palveluntuottaja-, asiakas- ja tapahtumakohtaisen toteumaseurannan ja -raportoinnin.

Kokemusten mukaan Effector Palvelusetelit -järjestelmä sekä vähentää palveluiden kustannuksia markkinoiden toimivuutta edistämällä että vapauttaa henkilöresursseja asiakastyöhön prosesseja automatisoimalla.

Lue tarkemmin sähköisen palvelusetelijärjestelmän hyödyistä ja Effectorin tarjoamista mahdollisuuksista esitteestä.

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmien hyödyntäminen rinnakkain

Effector Palvelusetelit -järjestelmä on ensimmäinen ja kattavin järjestelmäekosysteemi, joka mahdollistaa täysin sähköisen palveluseteliprosessin aina palveluntuottajahausta ja palvelusetelin myöntämisestä laskunkäsittelyyn asti. Nykylaajuudessaan järjestelmä on ollut käytössä syksystä 2013 lähtien.

Yhdessä Effector Palvelusetelit ja Effector Ostopalvelut muodostavat toimivan kokonaisuuden yksityisiltä palveluntarjoajilta hankittavien palveluiden hallintaan, kun asiakkaan kieltäytyessä palvelusetelistä voidaan joustavasti käyttää ostopalvelua.

Effector-järjestelmäperhe on käytössä suuressa osassa Suomen terveyden- ja sosiaalihuollon organisaatioita, ml. 19/20 sairaanhoitopiirissä, apuvälinepalvelujen, ostopalvelujen ja/tai palvelusetelitoiminnan hallinnassa. Järjestelmässä on valmiit rajapinnat keskeisiin markkinoilla oleviin asiakas- ja potilashallinnan sekä taloushallinnon järjestelmiin ja laajat mahdollisuudet asiakaskohtaisten erityistarpeiden huomiointiin.

 

Effector - toimivat työkalut tiedonhallintaan