Laitehuolto

Effector Laitehuolto

Effector Laitehuolto

Effector Laitehuolto on julkiselle terveydenhuollolle suunnattu kattava tietojärjestelmäkokonaisuus lääkintälaitteiden ja laitehuollon prosessien hallintaan. Järjestelmän avulla hallinnoidaan sähköisesti laitteen elinkaaren kaikki vaiheet laitetilauksesta aina poistopäätökseen ja uusinvestoinnin simulointiin saakka. Tarjoamalla laajan näkymän laitteiden elinkaaresta kustannus- ja huoltotietoineen järjestelmä vähentää hallinnollista työtä, auttaa organisoimaan ja seuraamaan toimintaa sekä käyttämään resursseja tehokkaammin.

Laitteiden seuranta ja elinkaarihallinta lain vaatimalla tasolla

Effector Laitehuolto -järjestelmä mahdollistaa ajantasaisen lääkintälaiterekisterin ylläpidon, sillä kaikki laitteen tilaus-, inventaario-, huolto- ja poistotiedot löytyvät keskitetysti järjestelmästä. Laitteen koko elinkaaren tiedot saadaan helposti näkyviin vain muutamalla klikkauksella. Järjestelmä mahdollistaa sekä laitteen että työmääräyksen statuksen reaaliaikaisen seurannan. Näin ollen järjestelmä täyttää Valviran laitteiden elinkaarihallinnalle ja jäljitettävyydelle asettamat vaatimukset.

Laiterekisterin laitekortit muovautuvat laitetyyppien yksilöllisiin tarpeisiin

Effectorin dynaamisille laitekorteille voidaan luokituskohtaisesti määritellä kirjattavia tietoja ja ominaisuuksia, mikä mahdollistaa laitekortin tietojen räätälöinnin kunkin laitetyypin yksilöllisiin tarpeisiin. Järjestelmään muodostetaan huolto-ohjelmia, jotka linkitetään eri yksilöintitasoihin. Laitehuoltojärjestelmä mahdollistaa kokoonpanojen muodostamisen laitteista ja varusteista. Järjestelmässä hallinnoidaan lisäksi kaikki laitteisiin liittyvät kuvat ja asiakirjat, kuten käyttöohjeet.

Tietoa toiminnan johtamiseen

Effector mahdollistaa laitteiden taloushallintaan liittyvien prosessien kehittämisen, mm. laitekannan tasearvon hallinnoinnin sekä investointien yksilötasoisen poisto- ja vuokralaskennan. Kaikista järjestelmässä olevista tiedoista voidaan luoda täsmällisiä, nimikkeistöjenmukaisia raportteja. Lisäksi laitehuollon osapuolille tarjoutuu järjestelmän kautta mahdollisuus sähköiseen, rakenteiseen ja ajantasaiseen tiedonvälitykseen.

Kevyempi web-pohjainen käyttöliittymä

Effector Laitehuollossa on käytettävissä kaksi eri käyttöliittymää. Aktiivisesti järjestelmää hyödyntävillä käyttäjillä on käytössä kattavampi työpöytäsovellus, kun taas järjestelmää satunnaisemmin käyttävillä osastokäyttäjillä on käytössä kevyempi web-pohjainen käyttöliittymä, joka sisältää yksinkertaistetut näkymät osastokäyttäjille hyödyllisistä osioista. Helppokäyttöisen käyttöliittymän kautta osastokäyttäjät voivat hakea laitteita ja työmääräyksiä sekä tarkastella näiden tietoja. Web-käyttöliittymän kautta pystyy suorittamaan ketterästi olennaisimpia toimintoja, kuten tekemään työtilauksia. 

Effector Mobile tarjoaa tulevaisuudessa lääkintätekniikalle entistä paremman mahdollisuuden liikkuvaan työskentelyyn työpoisteen ulkopuolella.

 

Effector - toimivat työkalut tiedonhallintaan