Polycon

Ohjeet:

Yrityksen rekisteröintien yhdistäminen

Tässä ohjeessa kerrotaan:

Kahden tai useamman eri rekisteröinnin yhdistäminen on mahdollista palse.fi-portaalissa.

Jotta rekisteröintien yhdistäminen voidaan tehdä, tulee jokaisen yhdistettävän rekisteröinnin hallinnollisen käyttäjän antaa lupa rekisteröinnin yhdistämiselle.

Näin voidaan varmistua siitä, että jokainen rekisteröinti saadaan yhdistää.

Rekisteröintien yhdistäminen mahdollistaa, että aikaisemmin eri rekisteröinneissä olleet tiedot (esim. hakemukset, päätökset, käyttäjät) saadaan yhden ja saman rekisteröinnin alle.

Näin esimerkiksi käyttäjillä ei tarvitse olla kuin yhdet käyttäjätunnukset palse.fi-portaalin.

Rekisteröintien yhdistämisen yhteydessä suositellaan käyttöönotettavaksi toimipistekohtaisia käyttäjäoikeuksia ellei niitä ole aikaisemmin käytetty.

Rekisteröintien yhdistämiseen liittyen on huomioitava, että jos yhdistettävillä rekisteröinneillä tulisi olla eri y-tunnukset, ei yhdistämistä voida tehdä.

Jos haluat lisätietoa, tai haluat yhdistää rekisteröintejä yhden rekisteröinnin alaisuuteen, lataa ensin alla olevasta linkistä rekisteröintien yhdistämisen ohje ja lue ohje huolellisesti läpi. Sovi sen jälkeen rekisteröintien yhdistämisen ajankohta palse.fi-portaalin asiakastuen kanssa.

Palse.fi-portaali rekisterointien yhdistaminen