Polycon

Vastauksia henkilöasiakkaiden usein kysyttyihin kysymyksiin

Palvelut ja palveluntuottajat

Pääset tarkastelemaan sinulle myönnettyjä palveluita ja päätöksiä kirjautumalla sisään palse.fi-portaaliin ja valitsemalla tämän jälkeen valikosta Omat palvelut.  

Kohdasta Vertaile palveluntuottajia pääset vertailemaan palveluntuottajia, jotka tarjoavat päätöksellesi myönnettyjä palveluita.   

Ajanvaraus tehdään suoraan valitsemasi palveluntuottajan, kuten lääkäriaseman, ajanvarauksesta. Aikaa ei voi varata suoraan palse.fi-portaalin kautta. Portaalin kautta ei voi myöskään muuttaa tai perua varattua aikaa. 

Päätökset näkyvät vain kirjautuneille asiakkaille, joten sinun tulee kirjautua sisään nähdäksesi omat päätökset ja sinulle myönnetyt palvelut. Portaaliin kirjaudutaan Suomi.fi-tunnistautumisella tai päätöksen tiedoilla. Jos päätöksen tiedot eivät löydy Suomi.fi -tunnistautumisen jälkeen, päätöksen myöntävällä organisaatiolla ei ole Suomi.fi -tunnistautuminen käytössä. Tällöin näet päätöksesi tiedot kirjautumalla palse.fi-portaalin etusivulta päätöksen numerolla ja asiakkaan varmenteella.  

Mikäli et Suomi.fi-tunnistautumisen etkä päätöksen tiedoilla kirjautumisenkaan jälkeen näe sinulle myönnettyjä palveluita ja/tai päätöksiä ole yhteydessä päätöksen tai palvelun myöntäneeseen organisaatioon.  

Huomioithan että sinulle myönnetyt päätökset ja palvelut tulevat näkyviin portaaliin pienellä viiveellä. Mikäli päätös tai palvelu on juuri myönnetty sinulle, tieto ei välttämättä ole vielä ehtinyt siirtyä palse.fi-portaaliin, eikä siksi näy omissa tiedoissasi.   

Varmennekoodit

Asiakkaan varmennekoodi on asiakkaan päätöskirjeen oikeasta yläkulmasta löytyvä koodi 

Asiakaspalautevarmenne on tarkoitettu asiakaspalautteen antamista varten ja se löytyy toteutuneen palvelun jälkeen lähetetyn asiakaspalautekirjeen oikeasta yläkulmasta. Huomioithan että palse.fi-portaalin kautta voi antaa palautetta vain tietyistä palveluista. 

Laskut ja hinnat

Laskuihin liittyvissä virheissä tai epäselvyyksissä tulee olla suoraan yhteydessä palveluntuottajaan tai palvelua hallinnoivaan organisaatioon.   

Laskuihin liittyvissä virheissä tai epäselvyyksissä tulee olla suoraan yhteydessä palveluntuottajaan tai palvelua hallinnoivaan organisaatioon. Palse.fi:ssä olevien palveluntuottajien tiedot perustuvat palveluntuottajien itsensä antamiin tietoihin palvelun omavastuuosuudesta ja hinnoittelusta.   

Palvelusetelin tai maksusitoumuksen kattamiin palveluihin ja hintoihin liittyen tulee olla yhteydessä päätöksen myöntäneeseen organisaatioon (kunta, kaupunki tai hyvinvointialue).  

Terveysaseman vaihtoilmoitus

Terveysaseman vaihtoilmoitus on mahdollinen vain henkilölle, jonka viralliset osoitetiedot ovat Jyväskylässä.  

Pääset tekemään terveysaseman vaihtoilmoituksen kirjautumalla ensin sisään portaaliin ja tämän jälkeen valitsemalla valikosta Terveysaseman vaihtoilmoitus. Vaihtoilmoituksessa voit valita annetuista vaihtoehdoista sinulle parhaiten sopivimman terveysaseman.  

Valinta tehdään vähintään vuodeksi kerrallaan ja se koskee useimpia perusterveydenhuollon palveluita, kuten lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanottopalveluita, suun terveydenhuoltoa, äitiys-, lasten- ja perhesuunnitteluneuvolapalveluita, fysio-, toiminta- ja puheterapiaa, lyhytaikaista terveyskeskussairaalahoitoa ja hoitotarvikkeita. Valinta ei koske kouluterveydenhuoltoa, opiskelijaterveydenhuoltoa, pitkäaikaista laitoshoitoa, kotisairaanhoitoa eikä työterveyshuoltoa. Osa palveluista voidaan myös toteuttaa muussa toimipisteessä kuin valitulla terveysasemalla.