Polycon

OHJEET KANSALAISILLE

OHJEET AMMATTILAISILLE

INSTRUKTIONER PÅ SVENSKA

Palse.fi-portaali on terveydenhuollon asiakkaan verkkopalvelu, jossa voitte hoitaa teille myönnettyihin
apuvälineisiin, palveluihin ja hoitotarvikkeisiin liittyviä asioita. Palvelun käyttö on maksutonta.

Portalen Palse.fi är en ärendehanteringskanal för servicesedlar, köptjänster, vårdmaterialsutdelning och hjälpmedelstjänster. I portalen kan du söka serviceproducenter, vars tjänster servicesedeln berättigar till, och på ett mångsidigt sätt uträtta ärenden som gäller dina egna vårdmaterial och de hjälpmedel som har beviljats dig. Användningen av tjänsten är kostnadsfri.