Polycon

Ohjeet:

Käyttäjähallinta

Tässä ohjeessa kerrotaan:

Käyttäjäoikeuksia voidaan hallinnoida joko käyttäjätasolla tai toimipisteittäin. 

Toimipistehallinta-sivulla voidaan määritellä haluatteko hallinoida oikeuksia toimipistetasolla. Tällöin käyttäjälle annetaan oikeudet tietyn toimipisteen tietoihin, eikä hän välttämättä pääse näkemään kaikkien toimipisteiden tietoja.

Yrityksen tiedoissa Käyttäjähallinta-sivulla pääset myös muokkaamaan portaaliin jo lisättyjen käyttäjien tietoja sekä tarvittaessa passivoimaan yksittäisen käyttäjän.

Mikäli käyttäjiä hallinnoidaan toimipistetasolla, niin Käyttäjähallinnassa käyttäjät näkyvät toimipisteittäin. Mikäli käyttäjälle on oikeudet useampaan toimipisteeseen, näkyy hänen tietonsa kaikkien niiden toimipisteiden alla, johon hänellä on oikeudet.

toimipistekohtaiset_käyttäjät

Mikäli käyttöoikeuksia hallitaan käyttäjätasolla niin Käyttäjähallinnassa käyttöoikeudet näkyvät yhtenä käyttäjälistana.

Halutessasi muokata tietyn käyttäjän tietoja valitse kyseisen käyttäjän rivin oikeasta laidasta Muokkaa. Avautuvassa ikkunassa pääset muokkaamaan käyttäjän tietoja (esim. määrittelemään käyttäjälle uuden salasanan vanhan unohduttua).

Uuden käyttäjän lisääminen

Kirjauduttuasi sisään portaaliin hallinnollisena käyttäjänä, pääset lisäämään käyttäjätunnukset yrityksesi muille työntekijöille.

Jos olet rekisteröinyt yrityksen portaaliin, roolisi on automaattisesti: Hallinnollinen.  Hallinnollinen käyttäjä voi lisätä uusia käyttäjiä portaaliin.

Jokaiselle portaalia käyttävälle työntekijälle on syytä luoda portaaliin omat käyttäjätunnukset. Käyttäjähallinta-sivulla tämä tapahtuu valitsemalla kohta Lisää käyttäjä.

Kirjoita Lisää käyttäjä -ikkunan tietokenttiin huolellisesti oikeat tiedot. Huomioi, että tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.

Salasanan tulee olla vähintään kahdeksan (8) merkkiä pitkä ja sisältää vähintään kolmea seuraavista merkkityypeistä: pieniä kirjaimia, isoja kirjaimia, numeroita ja erikoismerkkejä, esim. &%¤#.  Lisättyäsi uuden käyttäjän muista toimittaa luotu käyttäjätunnus ja siihen kytketty väliaikainen salasana turvallisesti kyseessä olevalle työntekijälle. Väliaikainen salasana tulee vaihtaa uuteen, kun käyttäjä kirjautuu ensimmäistä kertaa portaaliin uusilla tunnuksillaan. 

uusi_käyttäjä_tiedot

Jokaiselle käyttäjälle tulee lisäksi määritellä käyttäjän rooli(t) sekä mihin toimipisteisiin käyttäjällä on oikeudet, mikäli käyttäjäoikeuksia hallinnoidaan toimipistetasolla. Käyttäjälle voidaan valita oletustoimipiste, mikäli yrityksellä on useampi kuin yksi toimipiste.

Roolikuvakkeiden selitykset

Hallinnollisten tietojen käsittely: käyttäjä pystyy täyttämään hakemuksia ja muokkaamaan yrityksen yhteystietoja sekä hallitsee yrityksen portaalikäyttäjien oikeuksia.

Ajanvaraus / palveluseteleiden aktivointi: Käyttäjä pystyy aktivoimaan palvelusetelin, mutta ei näe setelin liitedokumentteja. 

Hoitotietojen ja palvelutapahtumien käsittely: Käyttäjä pystyy aktivoimaan setelin, tekemään tapahtumakirjaukset sekä antamaan hoitopalautteen. Lisäksi käyttäjä näkee setelin liitteenä olevat dokumentit. Huomaa, että käyttäjälle on annettava erikseen oikeudet jokaiseen yrityksen tarjoamaan palveluun:

Laskutustietojen käsittely: Käyttäjä pystyy muodostamaan laskuviitteen.

Tarjousten käsittely: Käyttäjällä on oikeus yrityksen tarjousten käsittelyyn. Käyttäjältä voidaan tarvittaessa poistaa tarjousten käsittelyoikeus tarjouspyyntökohtaisesti.

Käyttäjän matkapuhelinnumeron vahvistaminen

Kun lisäät uuden käyttäjän, näkyy käyttäjän matkapuhelinnumeron kohdalla teksti Matkapuhelinnumero on vahvistamatta. Matkapuhelinnumeron vahvistaminen tapahtuu käyttäjän ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä. 

Jos uusi käyttäjä lisätään yrityksen rekisteröinnille ennen kuin yritys on hakeutunut palveluntuottajaksi tai saanut täytettäväkseen sopimuksia, tapahtuu puhelinnumeron vahvistaminen käyttäjätiedoista.

Uuden käyttäjän tulee kirjautua omalle käyttäjätunnukselleen ja valita sen jälkeen portaalin etusivun valintanauhasta kohta Yrityksen tiedot. Tämän jälkeen Yrityksen tiedot -sivun vasemmalla olevasta valikosta valitaan kohta Omat tietoni, ja käyttäjä pääsee vahvistamaan puhelinnumeronsa Matkapuhelinnumero -kentän alta, kohdasta Vahvista nyt!

Jos käyttäjätiedoissa on virheilmoitus virheellisestä sähköpostista

Jos käyttäjän käyttäjätiedoissa tulee virheilmoitus virheellisestä sähköpostista, vaikka käyttäjän sähköpostiosoite on oikein kirjoitettu, on portaali tulkinnut sähköpostin virheelliseksi esimerkiksi portaali-ilmoitusten useamman epäonnistuneen vastaanottamisen takia.

virheellinen sähköposti

Virheen saa korjattua lisäämällä Sähköpostiosoite-kenttään väliaikaisesti esimerkiksi ’etunimi.sukunimi@palse.fi’, tallentamalla käyttäjän tiedot, ja vaihtamalla sen jälkeen sähköpostiosoitteeksi käyttäjän oikean sähköpostiosoitteen. 

Käyttäjän passivointi

Käyttäjähallinnassa voit myös passivoida yksittäisen käyttäjän. Tämä tapahtuu klikkaamalla käyttäjän nimeä käyttäjälistalla. Tämän jälkeen käyttäjän tiedot avautuvat muokattavaksi ja käyttäjätunnukselle voi määritellä viimeisen voimassaolopäivän Perustiedot-osion kohdassa Passivoi käyttäjätunnus.

Viimeinen voimassaolopäivä syötetään sille varattuun kenttään, ja käyttäjätunnus voidaan tällä tavoin valitun päivämäärän mukaisesti passivoida joko heti tai asettaa passivoitumaan tiettynä päivänä tulevaisuudessa.

Aiemmin passivoidut käyttäjät eivät automaattisesti näy Käyttäjähallinta-sivun listassa. Saadaksesi passivoidut käyttäjät näkyviin lisää ruksi listan yläpuolelle kohtaan Näytä myös passivoidut käyttäjät.

 

käyttäjän_passivointi

Passivoidun käyttäjätunnuksen aktivointi

Aiemmin passivoidun käyttäjätunnuksen aktivointi tapahtuu käyttäjähallinnan kautta. Lisäämällä valinnan käyttäjälistauksen kohtaan Näytä myös passivoidut käyttäjät, saat näkyviin passivoidut käyttäjät. Passivoidun käyttäjän tunnistaa listauksessa Passivoitu käyttäjä -ikonista.

passivoitu_käyttäjä

Aktivoidaksesi passivoidun käyttäjän klikkaa ensin käyttäjän nimeä. Tämän jälkeen avautuvat käyttäjän tiedot. Aktivointi tehdään lisäämällä valinta kohtaan Aktivoi käyttäjätunnus. Valinta tyhjentää automaattisesti käyttäjätunnuksen voimassaolon päättymispäivän. Lopuksi aktivointi vahvistetaan klikkaamalla Tallenna ja palaa -painiketta.

Tämän jälkeen avautuvat käyttäjän tiedot. Aktivointi tehdään lisäämällä valinta kohtaan Aktivoi käyttäjätunnus. Valinta tyhjentää automaattisesti käyttäjätunnuksen voimassaolon päättymispäivän. Lopuksi aktivointi vahvistetaan klikkaamalla Tallenna ja palaa -painiketta. 

käyttäjän_aktivointi_2