Polycon

Laskuttaminen

Tässä ohjeessa kerrotaan:

Palse.fi-portaalin Laskutus-sivulla muodostetaan laskuviite, joka liitetään palveluntuottajan omassa laskutusjärjestelmässään muodostettavaan varsinaiseen laskuun.

Jos sinulla on kysymyksiä liittyen varsinaisen laskun sisältöön, olethan yhteydessä palvelun myöntävään organisaatioon.

Samoin jos palvelun myöntävä organisaatio tarjoaa palveluntuottajien käyttöön laskutusportaalin, ja laskutusportaalin käytössä on epäselvyyksiä, niin olethan yhteydessä palvelun myöntävään organisaatioon tai laskutusportaalin järjestelmätoimittajan asiakastukeen.

Mahdolliset omavastuuosuudet veloitetaan suoraan potilaalta.

Kun laskutat palvelun tilaajaa (esim. kuntaa, hyvinvointialuetta tms.), muodosta laskuusi laskuviite portaalista. Laskuviitteen mainitseminen laskussa on ehdottoman tärkeää, jotta laskun käsittely voi tapahtua automaattisesti.

Laskussa ei tarvitse eritellä palvelutapahtumia, vaan ne siirtyvät tilaajalle automaattisesti. Kirjaa omalla laskutusjärjestelmälläsi tekemääsi laskuun vain portaalista saamasi palvelukohtainen laskuviite ja kokonaissumma.

Kirjaudu portaaliin ja valitse valintanauhalta Laskutus-sivu. Tämän jälkeen avautuu Laskuttamatta-sivu, jossa näet organisaatiokohtaisesti laskutettavissa olevat palvelut.

Mikäli laskutuksen edellytyksenä on hoitopalaute, pitää päätöksen hoitopalaute olla lähetetty, ennen kuin päätöskohtaiset tapahtumat nousevat laskuviitteelle.

Klikkaamalla Laskuviitteen muodostukseen -otsikon alta Siirry-painiketta, pääset katselemaan kyseisen palvelun palvelutapahtumia asiakkaittain. Asiakkaiden tapahtumat tulee olla kirjattuna ennen kuin laskuviite voidaan muodostaa.

Muodosta laskuviite-sivulla voit muuttaa laskun päivämäärää enintään 7 päivää menneisyyteen tai tulevaisuuteen. Voit myös rajata nyt muodostettavalle laskuviitteelle poimittavia palvelutapahtumia syöttämällä poimintajakson päättymispäivämäärän.

Laskuviite on lähtökohtaisesti tarkoitettu koontilaskuviitteeksi, joten viitettä ei ole mahdollista muodostaa vain yksittäisten päätösten osalta. 

Jos palvelun laskutusväli on kuukausittain tai harvemmin, asettaa portaali kuunvaihteessa poimintajakson päättymispäiväksi oletusarvoisesti edeltävän kuukauden viimeisen päivän.  Jos haluat laskuviittelle myös kuluvan kuukauden tapahtumia, päivitä päättymispäivämäärä kuluvalle kuukaudelle. 

Huomaa, että poimintajakson päättymispäivä ei voi olla laskun päivämäärää myöhäisempi eikä tulevaisuudessa.

Voit valita myös mitä toimipisteitä olet laskuttamassa. Huomaathan, että laskuviitteen voi muodostaa vain sellaiselta toimipisteeltä, joissa on laskutettavia tapahtumia ja laskutus on aikaikkunan puitteissa mahdollista.

Mikäli muutat päivämääriä tai toimipisteitä, päivitä muutokset klikkaamalla Päivitä-painiketta. Lopuksi muodosta laskuviite painamalla Muodosta laskuviite -painiketta.

Kirjaa portaalin antama laskuviite ja summa laskuusi, jonka teet omalla laskutusjärjestelmälläsi.

Palvelun tilaaja määrittää kuinka usein palvelua voidaan laskuttaa; kuukausittain, kahden viikon välein, rajattomasti jne. Tällöin portaali ilmoittaa mikäli laskuviitettä ei ole mahdollista vielä muodostaa ja ilmoittaa samalla mikä on seuraava mahdollinen laskutuspäivä.

Myöhemmin voit nähdä laskuviitteet ja laskutetut tiedot Laskutettu-sivulla, jonka saa auki valitsemalla portaalin yläosassa olevan Laskutus-sivun. Omavastuuosuudet-sivulla voit hakea omavastuuosuudet tarkasteltavaksi asiakaskohtaisesti.

Jos huomaat laskuviitteen lähetyksen jälkeen viitteellä olevilla tapahtumatiedoilla virheitä, olethan yhteydessä päätöksen myöntäneeseen organisaatioon. Yhteystiedot löydät palvelukohtaisesti hakemuksen tai sopimuksen Palvelun kuvaus- tai Lisätiedot-sivulta.

Jos organisaatio ei ole vielä hyväksynyt laskuviitettä, heiltä voi pyytää viitteen hylkäämistä. Hylkäyksen jälkeen palvelutapahtumat palautuvat portaalissa muokattavaksi (kuitenkin organisaation määrittelemän kirjausikkunan rajoissa).

Jos laskuviite on ehditty jo hyväksyä, voi myöntävä organisaatio lisätä päätöksen virheellisille tapahtumille hyvitysrivit. Hyvitysrivit nousevat seuraavalle muodostettavalla laskuviitteelle miinusmerkkisinä riveinä, joiden yhteissumma vähennetään laskuviitteen kaikkien palvelutapahtumien loppusummasta.

Kun palvelun tilaaja hylkää laskuviitteen, niin hylätyllä laskuviitteellä olevat tapahtumat palautuvat päätöksen Laskuttamatta-näkymään.

Jos laskuviitteellä on ollut tapahtumariveille kirjattuja tapahtumia, pääsee tapahtumat poistamaan päätössivulta. Jos laskuviitteellä on poistettavia tai puutteellisia tapahtumia, jotka on kirjattu kuukausiraportin tai hoitopalautteen kautta, pitää tilaajan olla myös perunut raportti tai palaute, jotta uuden kuukausiraportin tai hoitopalautteen voi tehdä.

Kun kaikille päätöksille on tehty tarvittavat korjaukset (virheellisten ja/tai puuttuvien tapahtumien kirjaukset/poisto), niin tapahtumista voi muodostaa uuden laskuviitteen, johon uudet kirjaukset nousevat.

Jos laskuviitteen hylkäyksen jälkeen on ehtinyt jo muodostua uusia tapahtumia, jotka laskutetaan vasta tulevalla laskuviitteellä, voi laskuviitteen muodostaa vain hylätyn laskuviitteen tapahtumista lisäämällä Muodosta laskuviite -näkymässä valinnan kohtaan Näytä vain aiemmin hylätyistä laskuista tehdyt uudet laskurivit. Tämän jälkeen klikkaa Päivitä.

Jos käytät palse.fi-portaalia puhelimella, pääset esikatselemaan ja muodostamaan laskuviitteen valitsemalla Laskutus-sivulta laskutettavan palvelun ja klikkaamalla sen alta saraketta Laskutettavissa. Muodosta laskuviite –sivulle pääset klikkaamalla oranssia Siirry-painiketta.