Polycon

Ohjeet:

Palse.fi-portaalin käyttö toisen järjestelmän rajapinnan kautta

Tässä ohjeessa kerrotaan:

Rajapinnan käyttöä varten palveluntuottajan on ensin sovittava käyttöönotosta toiminnanohjausjärjestelmän järjestelmätoimittajan kanssa (esim. DomaCare, Hilkka).

Käyttöönoton jälkeen palveluntuottajan on mahdollista käyttää rajapinnassa tuettujen toimintojen osalta vain yhtä järjestelmää, joka huolehtii tarvittavista tiedonsiirroista rajapinnan kautta palse.fi-portaaliin. 

Rajapinnan kautta on mahdollista siirtää seuraavia tietoja palse.fi-portaaliin:

– Päätösten aktivointi

– Päätösten tietojen haku

– Asiakkaan tietojen haku

– Hyväksyttyjen hakemusten ja sopimusten tiedot, esimerkiksi hinnastot ja tarjotut palvelut

– Toteutuneet palvelutapahtumat, rajapinnan kautta siirretyt tapahtumat ovat myös poistettavissa/muokattavissa suoraan toiminnanohjausjärjestelmän kautta

Rajapinnan kautta ei ole mahdollista siirtää seuraavia tietoja, vaan näihin liittyvät toiminnot ovat käytettävissä vain palse.fi-portaalissa:

– Uuden hakemuksen tai sopimuksen täyttäminen, tai hyväksytyn hakemuksen/sopimuksen tietojen päivittäminen

– Kilpailutuksiin osallistuminen

– Laskuviitteen muodostaminen

 – Palvelutapahtumat, jotka muodostuvat kuukausiraportin tai palautelomakkeen perusteella 

Yrityksen rajapintatunnukset ja rajapintatunnuksen avauspyyntö

Rajapinnan kautta siirrettäviä tietoja varten yritys tarvitsee palse.fi-portaalin rekisteröintiinsä liitetyn rajapintatunnuksen. Rajapintatunnukset avataan yleensä rekisteröintikohtaisesti, eli yhdellä yrityksen rekisteröinnillä on käytössään yhdet rajapintatunnukset. 

Yrityksen rekisteröinnin hallinnolliset käyttäjäoikeudet omaava käyttäjä voi lähettää sähköpostitse rajapintatunnuksien avauspyynnön, sähköpostiosoitteeseen: portaali@palse.fi.

Pyynnössä on mainittava yrityksen palse.fi-portaalin yrityksen yhteystiedoissa oleva yrityksen nimi, sekä rajapinta, johon tunnukset halutaan avattavan.