Uudistunut portaali tehostaa hyvinvointialueiden prosesseja

TEKSTI | TUOMAS I. LEHTONEN   KUVA | PATRIK PESONEN |   NEWSPOOL

 

Sosiaali- ja terveysalan palvelu- ja tilausprosessien sähköiseen hallintaan kehitetty palse.fi-portaali uudistui. Portaalin käytettävyyttä on parannettu, ja sen kautta onnistuu nyt myös apuvälineiden laina-aikojen jatkaminen sekä huoltopyyntöjen lähettäminen.

Palse.fi-portaali on ohjelmistotalo Polycon Oy:n kehittämä asiointiportaali, joka mahdollistaa palveluseteli- ja ostopalveluiden, hoitotarvikejakelun, apuvälinepalveluiden ja palveluntuottajavalvonnan prosessien sähköisen hallinnan.

Portaali on otettu käyttöön vuonna 2012 ja se on käytössä lähes kaikilla hyvinvointialueilla eri laajuisina kokonaisuuksina. Viime vuonna palse.fi-portaalin kautta myönnettiin noin 200 000 palveluseteliä ja maksusitoumusta, ja sen kautta laskutettiin noin 500 miljoonan euron verran palveluita.

Datan hallinta mahdollistaa tiedolla johtamisen

Palse.fi-portaalin kautta loppukäyttäjät tai heidän puolesta-asioijat voivat muun muassa etsiä ja vertailla palveluntarjoajia, tilata hoitotarvikkeita ja tarkastella heille myönnettyjä maksusitoumuksia sekä palveluseteleitä. Palveluntarjoajat voivat puolestaan ilmoittautua palse.fi-portaalissa palveluntuottajaksi eri palvelusetelipalveluihin sekä kirjata palvelutapahtumia ja hoitopalautteita.

– Portaali kehitettiin sosiaali- ja terveyspalveluita tarjoavien palveluntuottajayritysten sekä loppuasiakkaiden yhteiseksi asiointikanavaksi. Portaalin avulla julkiset sote-toimijat ovat pystyneet tehostamaan ostopalveluprosessiensa hallintaa, alentamaan toimintansa kustannuksia sekä parantamaan palvelutasoaan, kertoo tuoteomistajana Polyconilla työskentelevä Annika Poikela.

Poikelan ja Polyconin asiakkuusjohtaja Eveliina Sirviön mukaan palse.fi-portaalin keskeisimmät hyödyt loppukäyttäjän kannalta ovat palvelujen käytön vaivattomuus ja mahdollisuus seurata helposti itsellä käytössä olevien palveluiden etenemistä.

Hyvinvointialueiden näkökulmasta etuina ovat puolestaan työkuorman keveneminen, useiden eri prosessien tehokas hallinta yhdellä järjestelmällä, palveluntarjoajien toiminnan vaivaton valvonta, alueen asukkaiden asiakaskokemuksen parantaminen, dokumentoinnin ja raportoinnin laadun kohentaminen ja tiedon jäljitettävyys. Kun dataa hallitaan paremmin ja tieto on yhtenevässä muodossa, voivat organisaatiot kehittää tiedolla johtamista.

– Portaali helpottaa myös palveluntarjoajien arkea. He voivat kirjata hoitotapahtumat sekä -palautteet omaan tuttuun järjestelmäänsä, sillä tieto saadaan siirtymään automaattisesti portaaliin järjestelmäintegraatioiden avulla, Sirviö valaisee.

Koko sosiaali- ja terveysalan kattava asiointikanava

Palse.fi-portaalin kehitystyön taustalla on alusta lähtien ollut ajatus helpottaa kaikkien portaalin käyttäjäryhmien arkea. Hyväksi todetun asiointikanavan käyttöä on ollut loogista kehittää myös uusien palvelukokonaisuuksien tarpeisiin.

– Viime marraskuusta lähtien palse.fi-portaalissa on voinut jatkaa apuvälineiden laina-aikoja ja tehdä niitä koskevia huoltopyyntöjä. Syksyllä aloitettiin myös portaalin ulkoasun uudistaminen. Tältä osin kehitystyö jatkuu vielä kuluvan talven ajan. Tavoitteena on selkeyttää portaalin käyttöä esimerkiksi käyttäjäryhmien asiointipolkuja eriyttämällä. Parannamme myös portaalin mobiilikäytettävyyttä, Poikela sanoo.

”Loppukäyttäjä näkee itsellä käytössä olevien palveluiden etenemisen”

Sirviö ja Poikela painottavat, että Polyconin tavoitteena on jatkaa palse.fi-portaalin kehitystyötä myös tulevina vuosina asiakasorganisaatioiden tarpeiden pohjalta. Polycon on jo käynyt asiakasorganisaatioidensa kanssa keskustelua portaalin käytön laajentamisesta kokonaisvaltaisemmaksi sote-alan asiointikanavaksi. Esimerkiksi laitehuoltoon liittyvä palveluprosessi olisi mahdollista rakentaa palse.fi-portaaliin.

– Portaali laajenee jatkossakin ja kehitämme koko ajan uusia käyttöönottoja esimerkiksi uusien palveluseteleiden käyttöönoton myötä. Palse.fi-portaalin piiriin tulee myös koko ajan uusia palveluntarjoajia ja hyvinvointialueita. Kaikessa kehitystyössä punaisena lankana on palveluiden helppokäyttöisyyden ja saavutettavuuden parantaminen, Sirviö kertoo.

Julkisen sektorin toimintaan erikoistunut ohjelmistotalo

Polycon on julkisen sektorin prosesseihin ja tiedonhallintaan erikoistunut ohjelmistotalo. Yritys tunnetaan erityisesti Effector-järjestelmätuoteperheestä, jonka avulla sote-alan toimijat voivat hallita sähköisesti apuvälinepalveluihin, hoitotarvikejakeluun, palveluseteli- ja ostopalveluihin sekä laitehuoltoon liittyviä prosessejaan. Palse.fi-portaali on näitä prosesseja tukeva loppuasiakkaan ja palveluntuottajan sähköinen asiointikanava. Vuonna 1987 perustettu Polycon työllistää noin 40 henkilöä. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Espoon Leppävaarassa.

Ota yhteyttä