Jyväskylän kaupunki laajentaa Effectorin käyttöä tuottajavalvontaan ja reklamaationhallintaan

Effectoriin ja palse.fi-portaaliin toteutetun Effector Tuottajavalvontatyökalun avulla saadaan koko valvontaprosessi sähköiseen muotoon niin oman tuotannon kuin ostopalvelutuotannon ja muiden valvonnanalaisten yritysten osalta.

Keväällä 2020 yhteistyössä Soiten kanssa kehitetty Effectorin Tuottajavalvontatyökalu laajenee entisestään, kun Jyväskylän kaupunki ottaa sen käyttöön valvontatyön hallinnoimisessa kesän aikana.

Miten Tuottajavalvontatyökalu toimii?

Valvontatyökaluun muodostetaan jokaisesta valvonnasta oma valvonta-asia, jonne lisätään valvonnan perustiedot sekä aikataulutetaan valvontakäynti. Valvonta-asian kautta voidaan avata viestiyhteys palveluntuottajaan. Palveluntuottaja käyttää valvonta-asiaan liittyvässä viestinnässä palse.fi-portaalia.

Toteutuneesta valvontakäynnistä kirjataan valvontaraportti, joka on mahdollista lähettää palveluntuottajalle sekä AVI:lle. Valvontakäynnistä voidaan kirjata myös mahdollisia jatkotoimenpiteitä sekä asettaa näille määräaikoja ja valvoa niiden suorittamista.

Valvonnan perusteella palveluntuottajalle voidaan kirjata myös sanktio; sopimussakko tai sijoituskielto. Lopuksi kun valvonta on saatu suoritettua, valvonta-asia Effectorissa voidaan sulkea. Kaikki valvontaan liittyvä dokumentaatio tallentuu Tuottajavalvontatyökaluun palveluntuottajan tietoihin ja ovat sieltä helposti tarkasteltavissa myöhemminkin.

Effector Tuottajavalvontatyökalun käyttöönottoprojekti aloitettiin Jyväskylän kaupungin kanssa keväällä 2021.

Projektin alkuvaiheessa käytiin Jyväskylän kaupungin nykyiset tuottajavalvontaprosessit läpi ja mietittiin, miten ne istuisivat Effectorin Tuottajavalvontatyökaluun. Tuottajavalvontatyökaluun tuli tehdä järjestelmäkehitystä, jotta se saadaan entistä paremmin vastaamaan Jyväskylän kaupungin prosesseja.

Valvonta-asian perustietoihin tuotiin muun muassa lisää täydennettäviä kenttiä, jotta valvonnasta saadaan entistä kattavammin raportoitua tietoa Effector-raporttien kautta. Yhtenä isona uudistuksena yhdistettiin Effector Tuottajavalvontatyökalu Effectorissa olemassa olevaan Reklamaationhallintatyökaluun.

Uudistuksen myötä Effectoriin kirjatusta reklamaatiosta voidaan muodostaa uusi valvonta-asia. Valvonta-asialle tallentuu reklamaation numero, joten valvonta-asialta on helposti nähtävästi mikä reklamaatio on kyseiseen valvontaan johtanut.

Ota yhteyttä