Jyväskylän kaupunki laajentaa Effectorin käyttöä tuottajavalvontaan ja reklamaationhallintaan

Effectoriin ja palse.fi-portaaliin toteutetun Effector Tuottajavalvontatyökalun avulla saadaan koko valvontaprosessi sähköiseen muotoon niin oman tuotannon kuin ostopalvelutuotannon ja muiden valvonnanalaisten yritysten osalta.