Laitehuolto

logo laitehuolto

Lääkintälaiteprosessi hallintaan

Effector Laitehuolto on julkiselle terveydenhuollolle suunnattu kattava tietojärjestelmäkokonaisuus lääkintälaitteiden ja laitehuollon prosessien hallintaan. Järjestelmän avulla hallinnoidaan sähköisesti laitteen elinkaaren kaikki vaiheet laitetilauksesta aina poistopäätökseen ja uusinvestoinnin simulointiin saakka. Tarjoamalla laajan näkymän laitteiden elinkaaresta kustannus- ja huoltotietoineen järjestelmä vähentää hallinnollista työtä, auttaa organisoimaan ja seuraamaan toimintaa sekä käyttämään resursseja tehokkaammin.

Effector Laitehuolto -järjestelmä mahdollistaa ajantasaisen lääkintälaiterekisterin ylläpidon, sillä kaikki laitteen tilaus-, inventaario-, huolto- ja poistotiedot löytyvät keskitetysti järjestelmästä. Laitteen koko elinkaaren tiedot saadaan helposti näkyviin vain muutamalla klikkauksella. Näin ollen järjestelmä täyttää Valviran laitteiden elinkaarihallinnalle ja jäljitettävyydelle asettamat vaatimukset. Järjestelmässä hallinnoidaan lisäksi kaikki laitteisiin liittyvät kuvat ja asiakirjat, kuten käyttöohjeet.  Järjestelmä mahdollistaa myös sekä laitteen että työmääräyksen statuksen reaaliaikaisen seurannan.  Kaikista järjestelmässä olevista tiedoista voidaan luoda täsmällisiä, nimikkeistöjenmukaisia raportteja. Lisäksi laitehuollon osapuolille tarjoutuu järjestelmän kautta mahdollisuus sähköiseen, rakenteiseen ja ajantasaiseen tiedonvälitykseen. Järjestelmän suunnittelun lähtökohtana on ollut mahdollisimman sujuva käytettävyys. Asiakaslähtöinen käyttöliittymä auttaa löytämään, ylläpitämään ja raportoimaan tietoja nopeasti ja vaivattomasti.

Kevyempi web-pohjainen käyttöliittymä

Effector Laitehuollossa on käytettävissä kaksi eri käyttöliittymää. Aktiivisesti järjestelmää hyödyntävillä käyttäjillä on käytössä kattavampi työpöytäsovellus, kun taas järjestelmää satunnaisemmin käyttävillä osastokäyttäjillä on käytössä kevyempi web-pohjainen käyttöliittymä, joka sisältää yksinkertaistetut näkymät osastokäyttäjille hyödyllisistä osioista. Helppokäyttöisen käyttöliittymän kautta osastokäyttäjät voivat hakea laitteita ja työmääräyksiä sekä tarkastella näiden tietoja. Web-käyttöliittymän kautta pystyy suorittamaan ketterästi olennaisimpia toimintoja, kuten tekemään työtilauksia. 

 

Effector tyokalut

Esitteet

Effector Laitehuolto -esiteEffector Laitehuolto -esite (PDF-muodossa)

Esittely ja lisätiedot

Toimitusjohtaja Leif Esselström
Puh. 040 5789 608
leif.esselstrom@polycon.fi

Asiakastuki

Puh. 010 470 9684
tuki@polycon.fi