Ostopalvelut

Effector Ostopalvelut

Effector Ostopalvelut

Effector Ostopalvelut on julkiselle terveyden- ja sosiaalihuollolle tarkoitettu kattava tietojärjestelmä ostopalveluprosessin sähköiseen, automatisoituun ja kustannustehokkaaseen hallintaan. Järjestelmän avulla hallinnoidaan koko ostopalveluprosessi maksusitoumuksen myöntämisestä aina laskutuksen automaattiseen käsittelyyn. Effector Ostopalvelut on ollut asiakkaillamme käytössä vuodesta 2001 alkaen yhtenä Effector-järjestelmän (entinen KuntoApu) osana. Sähköinen ostopalveluärjestelmä soveltuu sekä yksityisltä palveluntuottajilta että muilta julksilta toimijoilta ostettavien palvelujen hallintaan.

Sopimustietojen hyödyntäminen yksityisiltä palveluntuottajilta ostettaessa

Kun palveluja ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta, voidaan ostopalvelutoiminnassa hyödyntää järjestelmään vietyjä sopimustietoja, mikä ohjaa ostamisen kilpailutettuihin palveluihin. Sopimusrekisteri syntyy helposti Effector-järjestelmän kautta läpivietyjen kilpailutusten kautta. Vaihtoehtoisesti rekisteritiedot voidaan tuoda integraation kautta toisesta kilpailutusjärjestelmästä tai tallentaa järjestelmään manuaalisesti.

Rekisterin ansiosta maksusitoumusta kirjaavalla käyttäjällä on palveluntuottajan valinnan yhteydessä käytössään kaikki valinnan kannalta keskeiset tuottajakohtaiset sopimustiedot, kuten tieto tuottajakohtaisista erityisosaamisalueista, sekä ajantasainen tieto ajanvaraustilanteesta.

Ostopalvelujärjestelmän hyödyntäminen muilta julkisilta toimijoilta ostettaessa

Toisilta julkisilta toimijoilta ostettavat palvelut eivät perustu kilpailutettuihin sopimuksiin, minkä vuoksi ostettavien sairaanhoidollisten palvelujen maksisitoumukset tallennetaan järjestelmään tyypillisesti yleispiirteisinä.Leikkauksen tai hoidon tarkkaa sisältö ja sen arviointi jätetään toteuttavan tahon asiantuntijoiden vastuulle. Oma lukunsa ovat ns. minivaltava-tapaukset, jossa maksusitoumusta normaalisti ei etukäteen edes tehdä. Potilaan valinnanvapaus -tapauksissa erikoissairaanhoidon hoitopaikan voi valita yhdessä lähetteen antavan lääkärin kanssa ja maksusitoumuskäytäntö vaihtelee organisaatiokohtaisesti.

Sähköinen järjestelmä nopeuttaa päätösten tiedoksiantoa ja helpottaa ostopalvelulaskujen käsittelyä

Effectoriin kirjattu asiakaskohtainen maksusitoumus allekirjoitetaan sähköisesti vrk-kortilla. Asiakkaalle voidaan toimittaa maksusitoumuksesta tiedoksianto toimintaohjeineen eKirje-palvelun avulla.

Yksityinen palveluntuottaja saa tiedon uudesta maksusitoumusasiakkaasta ja pääsee tarkastelemaan myönnettyä maksusitoumusta ja sen liitetietoja palse.fi -portaalissa. Palveluntuottaja raportoi toteutuneet palvelutapahtumat, lähettää vaaditut hoitopalautteet sekä kerran kuussa luo toteutuneista palvelutapahtumista koontilaskuviitteen portaalin kautta.

Laskurivit kohdistetaan maksusitoumuksiin maksun perusteen tarkistamista ja seurantaa varten. Yksityisten palveluntuottajien laskurivien kohdalla kohdistus on automaattinen. Ns. minivaltava-tapausten osalta tapahtuman perustiedot kirjataan laskurivin käsittelyn yhteydessä.

Isoimmissa organisaatioissa laskujen käsittely- ja tallennustyö vaatii useamman henkilön jatkuvaa työpanosta. Effectorissa on laskujen automaattinen käsittelymoduuli, joka tulkitsee ja prosessoi automaattisesti sekä skannattuja että pdf-muotoisia laskuliitteitä. Tämän avulla voidaan luopua manuaalisesta laskutietojen naputtelusta. Järjestelmään konfiguroidaan samat päättelysäännöt, joita ihminen käyttää käsitellessään laskurivejä manuaalisesti.

Effectorissa on valmiit rajapinnat kuntalaskutuksen ja sisäisen laskutuksen järjestelmiin.

 

Effector - toimivat työkalut tiedonhallintaan