Ratkaisut

Effector järjestelmä

Ratkaisut

Polycon toimittaa helppokäyttöisiä tiedonhallintajärjestelmiä, jotka on kehitetty vastaamaan asiakkaidemme todellisia tarpeita. Tämä varmistetaan tiiviillä käyttäjäyhteistyöllä, jonka tuloksena uusissa tuoteversioissa on aina asiakkaille hyödyllisiä ominaisuuksia. Uusien versioiden ja ominaisuuksien myötä Effectorin käyttö on laajentunut nopeasti uusiin organisaatioihin ja toimintoihin.

Polycon reagoi nopeasti asiakastarpeisiin ja tarjoaa aina ensiluokkaista palvelua. Asiakkaidemme organisaatioille valmiit ratkaisumme ja niitä tukevat palvelumme tuovat uutta tehoa toimintaan.

Palvelusetelit

leveysminimi

Effector Palvelusetelit on julkisen terveydenhuollon organisaatioille tarkoitettu ohjelmisto, joka tehostaa palvelusetelitoimintaa.

Järjestelmällä hallitaan palveluntuottajia, myönnetään palvelusetelejä sekä käsitellään palveluseteleiden käytöstä aiheutuvat laskut liitteineen. Järjestelmä tukee toiminnan johtamista ja se sisältää monipuoliset raportointiominaisuudet.

Lue lisää...

pitkaohut

Ostopalvelut

 leveysminimi

Effector Ostopalvelut on julkiselle terveyden- ja sosiaalihuollolle tarkoitettu kattava tietojärjestelmäkokonaisuus ostopalveluprosessien sähköiseen, automatisoituun ja kustannustehokkaaseen hallintaan.

Järjestelmän avulla hallinnoidaan koko ostopalveluprosessi maksusitoumuksen myöntämisestä aina laskutuksen automaattiseen käsittelyyn. Effector Ostopalvelut on ollut asiakkaillamme käytössä vuodesta 2001 alkaen yhtenä KuntoApu-järjestelmän osana.

Lue lisää...

pitkaohut

Apuvälinepalvelut

leveysminimi

Effector Apuvälinepalvelut on helppokäyttöinen apuväline- ja kuntoutuspalveluiden hallintajärjestelmä.

Järjestelmä vähentää hallinnollista työtä ja auttaa seuraamaan toimintaa sekä käyttämään resursseja tehokkaammin. Sairaanhoitopiirit ovat käyttäneet Effectoria KuntoApu-nimisenä vuodesta 1997 lähtien mm. alueellisissa apuvälinekeskuksissa.

Lue lisää...

pitkaohut

Hoitotarvikejakelu

leveysminimi 

Effector Hoitotarvikejakelu on julkiselle terveydenhuollolle tarkoitettu kattava tietojärjestelmä hoitotarvikejakeluprosessien sähköiseen ja kustannustehokkaaseen hallintaan.

Järjestelmän avulla hallitaan hoitotarvikejakelupäätöksiä, hoitotarvikkeiden jakelua eri toimipisteissä sekä hoitotarvikevarastoa. Järjestelmä tukee toiminnan johtamista ja sisältää monipuoliset raportointiominaisuudet, joiden avulla seurataan jaettujen hoitotarvikkeiden määriä ja kustannuksia.

Lue lisää...pitkaohut

Julkinen Kilpailutus

leveysminimi 

Effector Julkinen Kilpailutus parantaa julkisen hankinnan kilpailutuksen tuottavuutta, vähentää rutiinityötä ja selkeyttää seurantaa.

Järjestelmällä kilpailutukset hoituvat joustavasti ja tehokkaasti. Effector on valmis ja toimiva ratkaisu.
Effector sopii kaikkien hankintojen kilpailuttamiseen. Effector tukee kilpailutusprosessia tarjouspyynnön valmistelemisesta aina hankintasopimuksen tekemiseen asti.

Lue lisää...

pitkaohut

Hankinta

leveysminimi

Effector Hankinta tukee ja automatisoi organisaation hankinta- ja tilausprosesseja.

Järjestelmä sisältää ominaisuudet, joilla hallitaan hankintaprosessi tilausesityksen tekemisestä laskutietojen täsmäyttämiseen asti. Järjestelmä sisältää raportointiominaisuudet, joiden avulla seurataan hankintojen määrää, sisältöä ja kustannuksia. Kun järjestelmä liitetään laskunkäsittelyjärjestelmään, voidaan tilauksista aiheutuneet ostolaskut käsitellä kokonaan sähköisesti ja mahdollisimman automaattisesti.

Lue lisää...

pitkaohut

Sopimustenhallinta

 

Effector Sopimustenhallinta mahdollistaa hankintasopimusten ajantasaisen ja rakenteisen tietojen hallinnan koko niiden elinkaarten ajan.

Järjestelmä mahdollistaa sopimuskauden aikana tapahtuvien tuote-, hinta- tai edustajamuutosten hallinnan vaivattomasti niin toimittajan kuin hankintayksikönkin näkökulmasta. Integraatioiden avulla ajantasaiset sopimustiedot päivittyvät myös organisaation toiminnanohjaus- ja asiahallinnan järjestelmiin ja ovat näin hyödynnettävissä mm. tilauksissa ja ostopalveluissa.

Lue lisää…

pitkaohut

Laitehuolto

 

Effector Laitehuolto on julkiselle terveydenhuollolle suunnattu kattava tietojärjestelmäkokonaisuus lääkintälaitteiden ja laitehuollon prosessien hallintaan.

Järjestelmän avulla hallinnoidaan sähköisesti laitteen elinkaaren kaikki vaiheet laitetilauksesta aina poistopäätökseen ja uusinvestoinnin simulointiin saakka. Tarjoamalla laajan näkymän laitteiden elinkaaresta kustannus- ja huoltotietoineen järjestelmä vähentää hallinnollista työtä, auttaa organisoimaan ja seuraamaan toimintaa sekä käyttämään resursseja tehokkaammin.

Lue lisää…

pitkaohut

Mobile

 

Mobile vie Effectorin uusiin ympäristöihin.

Android-pohjainen mobiilisovellus mahdollistaa Effectorin käytön älypuhelimella tai tabletilla työpisteen ulkopuolella tukien mm. kotiin tuotettavia apuvälinepalveluita sekä logistiikan ja huoltohenkilöstön työtä.

Lue lisää…