Pohde siirtyy hallinnoimaan palveluseteli- ja ostopalveluita Effectoriin

Pohjois-Pohjanmaalla käynnistettiin alkuvuodesta käyttöönottoprojekti, jossa hyvinvointialue siirtyy vaiheittain 2023-2024 aikana hallinnoimaan palveluseteli- ja ostopalveluita Effector-järjestelmään. Ostopalvelut kilpailutetaan ja palvelusetelipalveluiden sääntökirjat ja arvot tullaan yhtenäistämään koko hyvinvointialueen kattaaviksi ennen Effectoriin siirtoa. Siirrettäviä palveluita on kymmeniä, joten kyseessä on monella tapaa laajamittainen ja monivaiheinen projekti. Täysin uusi järjestelmä Effector Palvelusetelit ei Pohteelle ole, apuvälineen palveluseteleitä on Pohjois-Pohjanmaalla hallinnoitu Effectorissa jo muutaman vuoden ajan.

Käyttöönottoprojektin ensimmäiset palvelut, kuntoutuksen ostopalvelut, otettiin käyttöön Effectorissa alkuvuodesta ja sen perään palveluasumisen palvelusetelin ja ostopalvelut. Käyttöönottojen myötä palveluntuottajat siirtyivät hallinnoimaan päätösten tapahtumakirjauksia, hoitopalautteita ja laskutusta palse.fi-portaaliin. Palse.fi-portaali mahdollistaa myös asiakkaalle oman päätöksen tietojen sekä toteutuneiden tapahtumien tarkastelun reaaliajassa.

Syksyllä Pohteen kanssa on työstetty laajaa lapsiperheiden ostopalveluiden kokonaisuutta, vatsan alueen tähystystutkimusten ostopalvelua ja lohjenneen hampaan hoidon palveluseteliä, jonka yhteydessä on tarkoitus ottaa käyttöön ostopalveluvaltuutus ja kanta-integraatio.

Effectoriin on tehty projektin myötä myös monipuolisesti tuotekehitystä. Kotihoidon tarpeisiin on esimerkiksi kehitetty saldojousto-toiminnallisuus, joka mahdollistaa myönnetyn palvelun saldojouston erikseen määritellyissä rajoissa ja asumispalveluiden aterialaskutukseen on mahdollistettu ateriavuorokauden hinnanvähennys asiakkaan poissaollessa. Lisäksi alkuvuodesta mahdollistuu herätteiden lähettäminen palveluntuottajalle uusista palveluseteleistä ja automaattinen vuorokausihinnan laskeminen kuukausihinnasta.


Lisätiedot: myynti@polycon.fi

Ota yhteyttä