Noutolokerikkointegraatiosta joustavuutta hoitotarvikejakelun järjestämiseen

Hyvinvointialueet huolehtivat asukkaittensa hoitotarvikejakelun palveluista hyvin laajalti myös maantieteellisessä mielessä. Effector pystyy tarjoamaan alueille useita ratkaisuita hoitotarvikejakelun näkökulmasta. Effector Hoitotarvikejakelun sähköisen asioinnin laajennukset mahdollistavat hyvinvointialueille sen, että asiakkaita voi ohjata entistä paremmin omatoimisemman ja siten monesti etenkin aikatauluista riippumattoman asioinnin piiriin. Sähköisen asioinnin toiminnallisuuksiin kuuluvat esimerkiksi asiointi palse.fi-portaalin kautta, ammattilaiselle mahdollistetut mobiilisovelluspohjaiset toiminnot sekä noutolokerikkopalvelut.

Yksi Polyconin tarjoama ratkaisu hoitotarvikejakelun toimintojen tueksi on Effectorin integraatiot noutolokerikkoihin. Noutolokerikkojen avulla voidaan mahdollistaa ajasta riippumaton asiointi loppuasiakkaille, noutopisteen aukioloaikojen puitteissa. Hoitotarvikepalvelun näkökulmasta toimitus helpottuu, sillä he voivat täyttää noutolokerikot heille sopivana ajankohtana. Noutolokerikot voivat palvella hyvin erilaisia tarpeita hoitotarvikejakelun näkökulmasta. Niitä voidaan sijoittaa mihin tahansa julkiseen tilaan, jonka loppuasiakas tavoittaa ja jonne valmiit asiakastilaukset saadaan toimitettua noudettavaksi. Tila voi sijaita niin terveysaseman yhteydessä kuin vaikkapa kaupan aulassa. Kaikkien sähköisten asiakastilausten jakelun lisäksi niillä voidaan mahdollistaa myös tiettyjen asiakasryhmien, kuten päivystyksestä kotiutuvien, hoitotarvikkeiden jakelu sijoittamalla lokerikko esimerkiksi sairaalan aulaan.

Integraation avulla Effector lähettää noutoviestin asettaessa tarviketilaus lokerikkoon. Tämä poistaa hoitotarvikepalvelun työntekijöiltä manuaaliset vaiheet esimerkiksi viestien lähettämisessä ja asiakastilauksen loppuun toimituksessa. Myös noutomuistutus voidaan asettaa lähtemään automaattisesti, halutuilla parametreilla. Samalla asiakastilaukset ovat erinomaisesti jäljitettävissä, kun tiedetään, mitkä tilaukset vielä odottavat noutoa lokerikosta ja mitkä on jo asiakas sieltä noutanut itselleen.

Postin asiointipisteet myös käytettävissä hoitotarvikejakelussa

Edellä mainittujen noutolokerikkointegraatioiden lisäksi Effectoriin on mahdollistettu integraatio myös Postin toimituksiin. Tämän integraation ansiosta loppuasiakas voi valita tarvikkeidensa toimituspaikaksi jonkin Postin tarjoamista asiointipisteistä. Myös tämä integraatio toimii saumattomasti yhteen asiakastilauksen sähköisten toimintojen kanssa.

Loppuasiakkaan näkökulmasta Effector Hoitotarvikejakelun noutolokerikkoratkaisut mahdollistavat heille omatoimisemman ja joustavamman asioinnin. Hänen asiointiaan helpottaa se, että oman hoitotarviketoimituksen noutamisen aikataulu on asiakkaan itsensä käsissä. Yhdenvertaisen hoidon takaamiseksi nousee keskeiseksi tarkastelu myös saavutettavuudesta. Effector Hoitotarvikejakelun sähköiset laajennukset tuovat yhden ratkaisun saavutettavuuden tarpeeseen hyvinvointialueilla.

Nykyiset noutolokerikkointegraatiot on kehitetty hyvinvointialueiden moninaisiin tarpeisiin. Uusien toiminnallisuuksien myötä vaihtoehtoisia noutolokerikkojen toteutustapoja voi olla samassa organisaatiossa useita. Lisäksi tekstiviestille tuotaviin lisätietoihin voidaan esimerkiksi lokerikkokohtaisesti asettaa lisätietoja.


Lisätiedot: myynti@polycon.fi

Ota yhteyttä