Ajoneuvo- ja kalustonhallinta Effectorissa

Effector Laitehuollon ajoneuvo- ja kalustonhallinnan lisätoiminnallisuus auttaa hyvinvointialueita pelastuslaitoksen, ensihoidon ja logistiikan ajoneuvojen sekä muun kaluston hallinnoimisessa.

Toiminnallisuus mahdollistaa ajoneuvojen ja kaluston huoltojen, katsastusten sekä päivä- ja viikkotarkastusten kirjaamisen ja hallinnoimisen. Toiminnallisuudet ovat käytettävissä Effector työpöytäsovelluksen ja selainpohjaisen LaiteWebin lisäksi myös Effector Mobile -sovelluksella, mikä mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman käyttökokemuksen.

Kaikki tarvittavat tiedot yhdessä paikassa

Effectorissa ajoneuvoille ja kalustolle lisätään oma luokitus sekä tarvittavat perustiedot ja muut halutut ominaisuudet kunkin ajoneuvo- ja kalustotyypin osalta. Perustietoja ja ominaisuuksia voi olla esimerkiksi yksilöinti- ja/tai rekisterinumero, yksikkötunnus, korityönumero, valmistusnumero sekä käyttömäärät. Katsastuksista ja määräaikaishuolloista- ja tarkastuksista voidaan tehdä automaattisesti muodostuvat työmääräykset, joista on mahdollista lähettää heräte niistä vastaavalle taholle. Säännöllisiin tarkastuksiin on määriteltävissä valmis tehtäväluettelo, jolloin suoritetut tehtävät ja suorituspäivämäärä saadaan kirjattua näppärästi. Ajoneuvolle on mahdollista kirjata Effectoriin myös tehdyt pienhuollot sekä muita vapaita merkintöjä. Näiden lisäksi myös renkaiden seuranta ja hallinta on mahdollista.

Ajoneuvo- ja kalustonhallintatoiminnallisuuden avulla kaikki ajoneuvojen ja muun kaluston tiedot huoltotietoineen ovat yhdessä paikassa sähköisessä muodossa niitä tarvitsevien käyttäjien saatavilla. Tämä helpottaa kokonaisprosessin hallintaa, estää tietojen häviämisen sekä parantaa ajoneuvojen ja kaluston seurantaa ja raportointia.

Ajopäiväkirjan täyttäminen onnistuu helposti puhelimella

Ajoneuvo- ja kalustonhallinnan toiminnallisuus pitää sisällään ajopäiväkirjan, joka on mahdollista ottaa käyttöön ajoneuvokohtaisesti. Käyttäjä lukee puhelimellaan ajoneuvon QR-koodin ja pääsee tätä kautta kirjaamaan tarvittavat tiedot; kuten ajetut kilometrit, ajoreitin ja tankkaukset sekä tiedot päiväkirjaan.


Lisätiedot: myynti@polycon.fi

Ota yhteyttä