Effector Hoitotarvikejakelu taipuu hyvinvointialueiden toiminnan tueksi

Kuten moni muukin toiminto, on myös hoitotarvikejakelu murroksessa 1.1.2023 aloittavien hyvinvointialueiden vuoksi, tämän toiminnon järjestämisvastuun siirtyessä kunnilta hyvinvointialueille. Tällöin herää erityinen tarve yhteiseen hallintajärjestelmään, sillä keskeistä on turvata yhdenvertaiset palvelut alueen asukkaille. Lisäksi palvelujen digitalisointi ja sähköisen asioinnin mahdollistaminen tarjoavat paremmat mahdollisuudet asiakkaille toimia aktiivisena toimijana omalla hoitopolullaan.

On hyvin tavallista, että tulevilla hyvinvointialueilla on paitsi erilaisia toimintatapoja, myös erilaisia järjestelmiä käytössä toimintansa järjestämiseksi. Toisaalta samalle tarve luotettavaan seurantaan ja tietopohjaiseen päätöksentekoon kasvaa. Tiedonkeruu nousee keskeiseen rooliin. Näihin tarpeisiin pystytään vastaamaan luotettavalla rekisterillä.

Effector Hoitotarvikejakelu on käytössä monella tulevalla hyvinvointialueella ja kehitystyötä on tehty viime aikoina erityisesti hyvinvointialueiden tarpeisiin vastaten. Toiminnoissa on mahdollistettu alueellisten keskusvarastojen ylläpito sekä parempi käyttäjäoikeuksien hallinta. Lähempänä asiakasrajapintaa on toteutettu kehitystyötä, joka mahdollistaa noutoviestien räätälöinnin sekä useita erilaisia noutolokerikkoja samassa ympäristössä. Lähitulevaisuudessa Effector Hoitotarvikejakelun tuotekehitys tulee keskittymään asiakkaalle suoratoimitettavien hoitotarvikkeiden jakelun hallintaan. Lisäksi Effector Hoitotarvikejakelun kuljetustenhallinnan, sähköisen asioinnin ja raportoinnin  toiminnot tukevat laajalti hyvinvointialueiden hoitotarvikejakelun järjestämistä.

Effector Hoitotarvikejakelu tarjoaa helppokäyttöisen ja laajennettavan sähköisen hallintajärjestelmän ammattilaisten käyttöön, parantaen samalla jäljitettävyyttä ja sitä kautta potilasturvallisuutta. Järjestelmä tukee myös siirtymäaikojen tarpeita.

Ota yhteyttä