Sähköinen asiointipalvelu ja noutolokerikot tukemaan hoitotarvikejakeluasiakkaiden arkea!

Usein uudet kehitysideat syntyvät todellisista ja asiakaslähtöisistä tarpeista. Effector Hoitotarvikejakelu -järjestelmä lähti kehittymään entistä asiakasystävällisemmäksi, kun Effector Hoitotarvikejakelua käyttävä asiakasorganisaatio oli kuullut hoitotarvikejakelun asiakkaalta hoitotarvikkeiden tilaus- ja noutopisteen rajatun aukioloajan olevan todellinen haaste erityisesti työssäkäyville asiakkaille. Hoitotarvikejakelun tilaus- ja noutopiste oli avoinna vain tiettyinä päivinä ja rajattuina kellonaikoina. Kapeiksi rajatut asiointiajat toivat haastetta hoitotarvikkeita käyttävälle asiakkaalle tai hänen omaisellensa.

Uutena kehityspolkuna Effector Hoitotarvikejakelu -järjestelmään lähdettiin toteuttamaan asiakasystävällisiä ratkaisuja, jotka samalla tehostavat myös organisaation toimintaa. Kehitystyön tuotoksena syntyi sähköinen asiointipalvelu hoitotarvikejakelun asiakkaille, noutolokerikkotoiminnot hoitotarvikkeiden noutopisteiksi sekä mukana liikkuvat mobiletoiminnot terveydenhuollon ammattilaisille, kotihoidon ja palvelutalojen työntekijöiden käyttöön. Uudet toiminnallisuudet siirtävät asiakkaalle omatoimisuutta ja valinnanvapautta sekä vapauttavat hoitotarvikejakelun työntekijöiden aikaa mm. puhelinpalvelujen ja toimipisteasioinnin vähentyessä.

Palvelua ajasta ja paikasta riippumatta

Sähköinen asiointipalvelu hoitotarvikejakelun asiakkaille toteutettiin palse.fi -portaaliin. Asiakas kirjautuu asiointipalveluun Suomi.fi vahvan tunnistautumisen kautta. Asiakas voi tarkastella hoitotarvikejakelupäätöksiä, seurata päätöksellä olevien tarvikkeiden saldoja sekä tilata päätöksellä hänelle myönnettyjä tarvikkeita. Organisaatio voi asettaa tilausmäärien rajoituksia yksittäisiin tarvikkeisiin, jolloin vältytään mahdolliselta tarvikehävikiltä. Tilausta tehdessään asiakas valitsee itselleen sopivan noutopaikan. Tilauksen jälkeen palse.fi -portaalissa on mahdollista seurata tilauksen etenemistä ja paketin kuljetuksen tietoja.

Hoitotarvikkeiden noudon joustavuutta tukee pakettiautomaattitoiminnot. Organisaatio voi sijoittaa noutoautomaatit omien kiinteistöjensä aulatiloihin tai ottaa käyttöön yleisiä noutoautomaatteja, jotka sijaitsevat esimerkiksi kauppojen ja liiketilojen auloissa. Noutoautomaattien kautta voidaan vapauttaa asiakas rajatusta hoitotarvikejakelupisteen noutoajasta. Effector-järjestelmä integroidaan valitun noutoautomaattivalmistajan järjestelmän kanssa, jolloin paketin kuljetuksen tiedot ja noudon tiedot saadaan siirtymään Effectoriin asiakkaan hoitotarvikejakelupäätökselle sekä palse.fi -portaalin asiakkaalle nähtäväksi.

Terveydenhuollon ammattilaisille uutena toiminnallisuutena kehitetty Effector Hoitotarvikejakelu mobile, joka mahdollistaa mukana kulkevan työskentelyalustan. Kotihoidon ja palvelutalojen työntekijöiden käyttöön suunnitellun mobiletoimintojen kautta, hoitajat voivat tarkastella asiakkaan kotona hoitotarvikejakelupäätöstä ja tehdä asiakastilauksen mobilen kautta. Asiakastilaus toimitetaan hoitajan toimipisteen mukaisesti joko palvelutaloon tai kotihoidon yksikköön, josta hoitaja paketin saapuessa vie sen asiakkaan kotiin seuraavalla kotikäynnillä.

Uudet toiminnallisuudet eivät sulje pois olemassa olevia käytänteitä, vaan luovat uusia toimintamalleja uusina valinnan mahdollisuuksina asiakkaiden ja alan ammattilaisten käyttöön.

Lue lisää Effector Hoitotarvikejakelusta

Ota yhteyttä