Essote ja Sosteri yhteistyössä Tuottajavalvonnan käyttöönotossa

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Essote, ja Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Sosteri, ottavat käyttöönsä Effector Tuottajavalvonnan. Tulevan hyvinvointialueen innoittamana kuntayhtymät toimivat käyttöönotossa tiiviissä yhteistyössä. Yhteistyö on ollut ketterää, saumatonta ja molemmat alueet huomioivaa. Kuntien palveluntuottajat tulevat jatkossa käyttämään palse.fi-portaalia valvonta-asioissa. Kuntien työntekijät puolestaan käyttävät Effector-järjestelmää.

Effector Tuottajavalvonta on toiminnallisuus, jonka avulla on mahdollista hallinnoida palveluntuottajien valvontaprosessia. Tuottajavalvonta mahdollistaa:

  • valvonnan suunnittelun ja aikataulutuksen
  • valvonnan aikaisen viestinnän tuottajan kanssa
  • asiakirjojen keräämisen ja tallentamisen
  • valvontakäynnin jälkeisen raportin
  • jatkotoimenpiteiden seurannan.

Edellä lueteltujen lisäksi tuottajavalvonnan kautta on mahdollista tarvittaessa sanktioida palveluntuottajaa. Palveluntuottajiin kohdistuva valvonta aikataulutetaan ja dokumentoidaan kokonaisuudessaan Effectoriin. Dokumentaatio on nähtävillä myös palveluntuottajille palse.fi-portaalissa.

Essote ja Sosteri ottavat Effector Tuottajavalvonnan käyttöön vuoden 2021 loppupuolella.

Ota yhteyttä