Miten Teillä hyödynnetään prosesseissa syntyvää dataa?

Sosiaali- ja terveysala elää muutoksen keskellä, jossa tiedolla johtaminen ja kustannustehokkuus puhututtavat. Helposti ajatellaan, että mitä enemmän dataa, sitä parempi. Tärkeämpää on kuitenkin hyödyntää saatavaa dataa oikein ja tehokkaasti. Usein organisaation data on useammassa eri järjestelmässä, jolloin seuranta ja käyttö voi olla haastavaa.

Effector-järjestelmä koostuu viidestä eri kokonaisuudesta – apuvälinepalveluista, laitehuollosta, hoitotarvikejakelusta, ostopalveluista sekä palveluseteleistä, ja näiden sisältämistä sadoista eri moduuleista. Järjestelmä voidaan räätälöidä moduulien avulla vastaamaan kunkin organisaation tarvetta hyödyntäen myös organisaatioiden muita järjestelmiä erilaisten integraatioiden avulla. Monipuolisen ja laajan järjestelmäkokonaisuuden avulla saadaan kaikki kyseisten kokonaisuuksien data hallinnoitua samassa paikassa. Tämä mahdollistaa kustannustehokkuuden tarkastelun, kustannusten laskennan ja budjetoinnin, läpinäkyvyyden lisäämisen sekä vertailun esimerkiksi palveluseteleiden ja maksusitoumusten välillä, samalla vähentäen eri järjestelmien päällekkäisyyttä.

Kattavista raporteista apua päätöksen tekoon

Effectorin raportointityökalun avulla saadaan kaikki prosessissa syntyvä rakenteisessa muodossa oleva data raportoitua, esimerkiksi päätösten lukumäärät, myönnetyt ja toteutuneet määrät ja tapahtumat sekä laskutetut palvelut. Raportointia voidaan tehdä eri tasolla, esimerkiksi yksikkökohtaisesti tai laajemmin koko organisaation osalta. Raportointityökalun kattavien toiminnallisuuksien avulla raportteja voidaan rajata ja järjestää kunkin käyttäjän tarpeisiin sopivalla tavalla. Puhuttaessa tiedolla johtamisesta, raportoinnin kautta saatavalla tiedolla on merkittävä osuus päätöksen teossa. Raportointityökalun kautta voidaan raportoida toteutuneen lisäksi arvioita koko vuoden tapahtumista sekä kustannuksista ja tätä voidaan hyödyntää esimerkiksi budjetoinnissa ja ennusteiden laskennassa. Kaikki Effectorissa muodostetut raportit ovat siirrettävissä Exceliin mahdollista jatkojalostusta varten.

Integraatiot apuna tiedon yhdistämiselle

Effectorissa syntyvä data on myös mahdollista siirtää rajapinnan avulla toisiin järjestelmiin ja yhdistää sitä kautta muissa järjestelmissä oleviin tietoihin. Effectorista on tehty erilaisia integraatioita organisaatioiden raportointijärjestelmiin ja tietoaltaisiin asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Toteutettava integraatio suunnitellaan aina asiakkaan tarpeisiin sopivaksi esimerkiksi sen osalta, että mitä tietoja halutaan siirtää ja millä syklillä.

Ota yhteyttä