Keski-Uudenmaan kuntayhtymä keskittää palvelusetelien hallinnan Effector Palvelusetelit -järjestelmään

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä (Keusote) otti käyttöön Effector Palvelusetelit -järjestelmän ja yhtenäistää palvelusetelitoiminnan Keusoten alueella. Keusotessa ovat mukana Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula. Keusoten palveluseteliasiakkaat ja tuottajat tulevat käyttöönoton myötä jatkossa asioimaan sähköisessä palse.fi -portaalissa. Keusoten työntekijät taas käyttävät Effector-järjestelmää. Järjestelmä mahdollistaa monipuolisten toiminnallisuuksien lisäksi myös kattavat Keusoten alueelle yhtenäiset raportoinnin mahdollisuudet.

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän ICT-projektipäällikkö Johanna Ilonen taustoittaa projektia, ”kuntien alueella on aiemmin ollut käytössä useampi eri järjestelmä ja nyt haluttiin yhtenäistää palvelusetelikäytänteitä, laajentaa palvelusetelitoimintaa ja mahdollistaa palveluseteleiden käyttö kaikissa Keusoten kunnissa. Näin voidaan myös tarjota tasalaatuisempaa palvelua Keusoten asiakkaille.”

Palvelusetelien käyttöönottotyöt aloitettiin Keusotessa tammikuussa 2021. Ensimmäisinä otettiin käyttöön kotiapupalvelun seteli, sen jälkeen omaishoidon lakisääteisen vapaan palveluseteli ja säännöllisen kotihoidon palveluseteli. Vuoden 2021 aikana tullaan vielä käynnistämään ja ottamaan käyttöön vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun ja ikäihmisten tehostetun asumispalvelun palvelusetelit.

”Käyttöönotot ovat edenneet aikataulussa suunnitelmien mukaan ja yhteistyö Polyconin kanssa on sujunut hyvin. Tavoitteena on mahdollisesti tulevaisuudessa laajentaa palveluseteleiden käyttöä muillekin palvelualueille Keusotessa, ” kertoo Johanna Ilonen.

Lue lisää Effector Palveluseteleistä :

https://www.polycon.fi/ratkaisut/palvelusetelit/

Ota yhteyttä