Effectorin tuotekortteihin on kehitetty uutta toiminnallisuutta

Effector Laitehuollossa hallinnoidaan tuotetietoja tarkalla tasolla. Jokaisella tuotteella on oma tuotekorttinsa, jossa määritellään sen perustietoja. Kun laite liitetään tuotteeseen, laite perii tuotteen tiedot ja näin laitetietojen yhtäaikainen hallinta on yksinkertaista. Tuotetaso yksilöi laitteen luokitusta ja tuotemerkkiä tarkemmalla tasolla.

Tuotekortit voivat joskus olla muuten samansisältöiset, paitsi joku tai jotkut tiedot vaihtuvat. Esimerkiksi on ristikkorunkoisia pyörätuoleja, joilla on yhteinen luokitus. Pyörätuoleja on saatavilla tuotemerkkikohtaisesti tietyillä istuinleveyksillä ja -syvyyksillä. Tuotekortti tulee siis luoda erikseen kullekin istuinleveys ja -syvyysvariaatiolle. Tämä tarkoittaa useita tuotekortteja.

Variaatiot automatisoivat tuotekorttien luontia Effectorissa

Effectoriin on luotu uusi Variaatiot-toiminnallisuus, joka luo uusia tuotekortteja kaikille tuotemerkin tarkennuksen eroavaisuuksille. Tämä vähentää merkittävästi työtä tuotekorttien luomisessa. Variaatiot kuuluvat aina jonkun päätuotteen alle ja perivät muilta osin sille määritellyt tiedot, kuten edellisessä esimerkissä luokituksen, tuotemerkin, jälleenmyyjän sekä esimerkiksi huoltoon liittyviä tietoja.

Kun laitteita tilataan, tilausriville voidaan valita tuote, jolloin laitteen tiedot tuodaan tilausriville valmiina. Mikäli laitteesta on kausisopimus, se voidaan liittää tuotteeseen, jolloin varmistetaan, että laitteen perustiedot tulevat aina oikein.

Variaatioita voi hakea saman hakunäkymän kautta kuin tuotteitakin. Hakunäkymässä voidaan valita, näytetäänkö hakutuloksissa variaatioita vai ei.

Lue lisää Effector Laitehuollosta: https://www.polycon.fi/ratkaisut/laitehuolto/

Ota yhteyttä