Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite otti käyttöön Suun terveydenhuollon palvelusetelit

Suun terveydenhuollon palveluseteli laajensi entisestään Soiten kattavaa palvelusetelien valikoimaa, johon kuuluu nyt yhteensä 11 erilaista palveluseteliä.

Käyttöönottoprojektissa Soitessa projektipäällikkönä toimi Suun terveydenhuollon palvelualuejohtaja, johtava ylihammaslääkäri Martti Lilja.

”Seteli otettiin ensisijaisesti käyttöön siksi, että Suun terveydenhuollon palvelusetelillä saadaan helpotusta ruuhkiin, saadaan paremmin alueen koko suun terveydenhuollon kapasiteetti käyttöön ja tehdään väestölle tutuksi myös yksityissektori vaihtoehtoisena palveluna. Käyttöönottoon oli myös vahvaa poliittista tahtoa, käytetty raha tulee paremmin kiertämään omalla alueella kuin esim. vuokratyövoiman käytössä,” kertoo Martti Lilja.

Suun terveydenhuollon palvelusetelitoiminta käynnistettiin Soitessa lohkeamatoimenpiteen palveluseteleillä. Suun terveydenhuollon palvelusetelissä hyödynnetään tekstiviestiseteliä, jolloin asiakas voi halutessaan ottaa palvelusetelin tekstiviestinä. Tekstiviestiseteli on heti käytettävissä ja asiakas voi hakeutua hoitoon välittömästi. Asiakas tunnistautuu palse.fi -portaaliin suomi.fi-tunnistautumisen avulla. Asiakkaat pääsevät näkemään heille myönnetyn palvelusetelin tiedot sekä vertailemaan palveluntuottajia. Kirjautuneena asiakas pystyy helposti vertailemaan palvelusetelille myönnetyn toimenpiteen hintaa sekä maksettavaksi jäävää omavastuuosuutta tuottajakohtaisesti.

Suun terveydenhuollon palvelusetelissä on myös palveluntuottajalle joustavuutta tuova ominaisuus. Palveluntuottaja voi tarvittaessa itse vaihtaa palvelusetelin toimenpiteen Soiten erikseen määrittelemien sääntöjen perusteella. Näin tuottajan ei tarvitse olla yhteydessä palvelun myöntäjään, jotta tarvittavat toimenpiteet saadaan tehtyä, vaan hoito saadaan toteutettua sujuvasti.

”Käyttöönotto lähti hyvin käyntiin, koska palvelusetelitoimintaa valmisteltiin huolellisesti ja tehtiin käyttöönottoprojektissa huolellisesti prosessiin tarvittavat työt. Palvelusetelitoiminta onkin lähtenyt yllättävän kivuttomasti liikkeelle ja palaute palveluntuottajilta on ollut hyvin myönteistä, ” kertoo Martti Lilja.

Toiveena on, että uuden palvelusetelijärjestelmän myötä palvelusetelin käyttö olisi aiempaa asiakasystävällisempää ja sitä kautta palvelusetelin käyttöastetta saataisiin kasvatettua.

Ota yhteyttä