Hoitovälineet -moduuli käyttöön myös Satakunnan sairaanhoitopiirissä ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Effectorin Hoitovälineet-moduulin käyttäjäkunta on laajentumassa Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin ja Satakunnan sairaanhoitopiiriin vuoden 2020 käyttöönottoprojektien myötä. Hoitovälineet-moduulin hyödyt näyttäytyvät erityisesti siinä, että moduulin myötä hoitovälineitä ei tarvitse enää kirjata apuvälineinä ja siten niille pystytään paremmin luomaan omia ohjaussääntöjätaustaohjauksia. 

Sairaalan omistamat, mutta kuitenkin potilaalle lainattavat lääkintälaitteet, eli Hoitovälineet, ovat sairaanhoitopiireissä tyypillisesti kirjattu vaihtelevin periaattein, mutta Effectoriin mahdollistetun Hoitovälineet -lajin myötä Hoitovälineitä pystytään kirjaamaan, lainaamaan ja palauttamaan hallitusti apuvälineiden tavoin, mutta kuitenkin omana lajinaan. Moduulin myötä Effectoriin tulee Lajit-ohjaustaulukkoon uusi laji hoitovälineille, jonka myötä on mahdollista määritellä Hoitovälinekohtaisia ominaisuuksia ja saada siten koordinoitua paremmin myös näiden lainaamista. 

Hoitovälineet-moduulin myötä pystytäänkin lainaamaan ja raportoimaan lainattavia lääkintälaitteita turvallisesti ilman riskiä sekoittumisesta lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden kanssa. Kaikki asiakkaalla lainassa olevat laitteet, niin apuvälineet kuin hoitovälineetkin, näkyvät Effectorissa asiakkaan henkilötiedoissa yhdessä listassa, mikä mahdollistaa kokonaiskuvan saamisen asiakkaalla lainassa olevista laitteista. Lisäksi palauttamattomia hoitovälineitä voidaan Effectorissa karhuta kirjeitse apuvälineiden tapaan.

Ota yhteyttä