Essote otti käyttöön Effector-hoitotarvikejakelujärjestelmän suoratoimitukset

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote) aloitti Effector Hoitotarvikejakelu -järjestelmän käytön kesällä 2020. Tämä tukee uutta toimintaa, jossa hoitotarvikkeiden jakelu keskitetään Essoten Logistiikkaan. Käyttöönoton yhteydessä otettiin käyttöön myös hoitotarvikejakelun suoratoimituksen toiminnallisuudet.

Asiakas tilaa hoitotarvikkeet pääsääntöisesti palse.fi -portaalin kautta. Palse.fi -portaalissa on valittavana ne hoitotarvikkeet, joista asiakkaalla on hoitotarvikejakelusuunnitelma (eli päätös). Logistiikka toimittaa hoitotarvikkeet hänelle Posti-pakettina tilaamaansa asiamiespostiin tai Postin automaattilokerikkoon. Asiakas saa Postilta tiedon, kun paketti on noudettavissa.

Hoitotarvikkeiden suoratoimitukset

Effectoriin tuodaan myös ne hoitotarvikejakelut, jotka hoitotarviketoimittajat toimittavat asiakkaille suoraan kotiin, suoratoimituksena. Se tapahtuu siten, että Effectoriin tuodaan toimittajien laskut, joissa jokainen kotiin jaettu hoitotarvike, esim. tietyn tyyppinen vaippa, on asiakaskohtaisesti omana rivinään. Effector on opetettu lukemaan toimittajien laskuja ja se tunnistaa asiakkaan, mikäli nimi ja osoite täsmäävät Effectorissa oleviin tietoihin. Mikäli ne eivät täsmää, laskuriville tulee valita asiakas, minkä jälkeen Effector muistaa valinnan ja osaa tuoda sen valmiina seuraavalle laskulle. Laskurivillä tulee liittää myös laskutettu hoitotarviketuote järjestelmässä olevaan hoitotarvikkeeseen. Tämäkin liitäntä tarvitsee tehdä vain kerran, minkä jälkeen Effector muistaa valinnan.

Kun lasku on hyväksytty, järjestelmä luo kaikille laskun asiakkaille automaattisesti hoitotarvikejakelusuunnitelmat laskun hoitotarvikkeista, mikäli kyseisillä asiakkailla ei ole laskun hoitotarvikkeille vielä suunnitemaa ennestään. Samalla järjestelmä luo asiakaskohtaiset hoitotarvikejakelurivit, joissa jakelijana näytetään toimittajan nimi.  

Asiakkaan hoitotarviketiedot keskitetysti samassa järjestelmässä

Näin myös asiakkaille suoraan kotiin toimitettujen hoitotarvikkeiden tiedot ovat näkyvissä samassa järjestelmässä muiden hoitotarvikejakelujen kanssa. Henkilöt, joille on annettu näkyvyydet Effectorin hoitotarviketapahtumiin, saavat paremman kokonaiskuvan ja voivat hyödyntää jakelu- ja päätöstietoja suunnitellessaan asiakkaan jatkohoitoa. Kun kaikkien ilmaisjakelun piirissä olevien hoitotarvikkeiden jakelumäärät ja kokonaiskustannukset ovat yhdessä järjestelmässä, se helpottaa raportointia ja auttaa hoitotarvikejakelutoiminnan talousseurantaa sekä budjetointia. Myös ulkokuntalaisten asiakkaiden (vapaavalinta) hoitotarvikekustannusten laskutusta varten saadaan kaikki kustannukset yhdellä raportilla.

 

Ota yhteyttä