Ostopalveluvaltuutus palveluseteli- ja ostopalvelutoiminnassa

Kevään aikana ostopalveluvaltuutuksen käyttö Effectorissa on laajentunut valinnanvapauskokeilun jäljiltä myös ensimmäisiin terveydenhuollon palvelusetelipalveluihin.  

Effectorin Kanta –integraatio mahdollistaa palveluseteleiden ja maksusitoumusten perusteella automaattisesti luotavan ostopalveluvaltuutuksen arkistoinnin Kantaan. Ostopalveluvaltuutus voidaan kytkeä Effectorissa päälle palvelukohtaisesti, jolloin ostopalveluvaltuutus luodaan automaattisesti, kun palveluseteli tai palse.fi-maksusitoumus aktivoidaan tietylle tuottajalle. Ostopalveluvaltuutusta käytetään tällä hetkellä yleislääkärin vastaanottokäyntiä varten myönnettävässä palvelusetelissä. Palvelusetelin aktivoinnista muodostuneen ostopalveluvaltuutuksen avulla palveluntuottaja pystyy hakemaan potilasta koskevaa ajantasaista tietoa Kannasta hoitoa varten ja tekemään hoitoon liittyviä kirjauksia suoraan Kantaan palvelun järjestäjän rekisteriin.  

Ostopalveluvaltuutuksen käyttöönotto vähentää merkittävästi ostopalveluihin liittyvää manuaalista kirjaamista, papereiden arkistointia ja ns. tuplatyötä sekä järjestäjän, että palveluntuottajan toiminnassa. Käyttöönoton myötä potilastiedon siirtäminen molempiin suuntiin muuttuu automatisoidummaksi sekä turvallisemmaksi, ja tiedot saadaan siihen rekisteriin, johon ne kuuluvat. Myös potilas hyötyy tiedon kulkiessa nopeasti terveydenhuollon toimijoiden välillä. 

Ota yhteyttä