Lääkintälaiterekisteri kerralla kuntoon

Tiesitkö, että on olemassa järjestelmä, jonka avulla pystyt helposti hallinnoimaan laitteiden elinkaaren kaikki vaiheet? Effector Laitehuolto on helppokäyttöinen sähköinen lääkintälaiterekisteri ja laitehuollon kokonaisratkaisu. Järjestelmän avulla voit tehdä helposti laitetilaukset, poistopäätökset ja kaikkeen siltä väliltä.

Effector tarjoaa laajan näkymän laitteiden elinkaaresta kustannus- ja huoltotietoineen. Järjestelmä vähentää hallinnollista työtä, auttaa organisoimaan ja seuraamaan toimintaa sekä käyttämään resursseja tehokkaammin.

Effector Laitehuollon hyötyjä

· Laitteiden ohjeet, asiakirjat, kuvat sekä dokumentit selkeästi saatavilla

· Laitteen hankinta-, huolto- sekä poistotiedot löytyvät keskitetysti yhdestä paikasta

· Vähemmän muistettavaa, kun järjestelmä muistuttaa laitteiden määräaikaishuolloista

· Vähemmän hallinnollista työtä

Täyttää Valviran vaatimukset

Laitteen koko elinkaaren tiedot saadaan helposti näkyviin vain muutamalla klikkauksella. Näin ollen Effector Laitehuolto täyttää Valviran laitteiden elinkaarihallinnalle ja jäljitettävyydelle asettamat vaatimukset. Valviran vaatimuksiin vastaavat erityisesti seuraavat ominaisuudet.

· Kuvien ja asiakirjojen (esim. käyttö- ja huolto-ohjeiden) hallinnointi laitetasoisesti

· Erilaisten huolto-ohjelmien määrittely ja niiden linkittäminen laitteille

· Laitteen huoltohistorian ja elinkaarikustannustietojen kertyminen järjestelmään

· Kokoonpanojen muodostaminen laitteista ja varusteista

· Laitteiden tilatiedot (käytössä, poistettu jne.)

· Lokitiedot (kuka on tehnyt ja mitä) sekä omistaja- ja sijainti-/varastotiedot historiatietoineen

· Laitteiden ohjelmaversion merkitseminen

· Automaattiset hälytykset mm. määräaikaishuoltamattomien ja valmistajan antaman käyttöiän ylittäneiden laitteiden osalta

· Myös laina-, koekäyttö-, sijoitus- ja leasinglaitteiden hallinnointi

· Vaaratilanneilmoitus: mm. laitteen perustietojen ja huoltotietojen tuominen automaattisesti vaaratilanneilmoituslomakkeeseen

Laajat raportointimahdollisuudet

Kaikista järjestelmässä olevista tiedoista voidaan luoda täsmällisiä, nimikkeistöjenmukaisia raportteja. Effectorin myötä laitehuollon osapuolille tarjoutuu mahdollisuus sähköiseen, rakenteiseen ja ajantasaiseen tiedonvälitykseen. Järjestelmän suunnittelun lähtökohtana on ollut mahdollisimman sujuva käytettävyys. Asiakaslähtöinen käyttöliittymä auttaa löytämään, ylläpitämään ja raportoimaan tietoja nopeasti ja vaivattomasti.

Helpottaa huollon työntekijöitä

Järjestelmän kautta luodaan laitteille huoltopyyntöjä ja laitteille on mahdollista luoda huolto-ohjelmia eri tarpeisiin. Kaikki laitteelle tehdyt huollot kirjataan kustannuksineen järjestelmään, kuten myös laitteen ohjelmaversio- ja koulutustietojen sekä laitekokoonpanon muutokset. Järjestelmä muistuttaa esimerkiksi lähestyvistä määräaikaishuolloista tai koekäyttölaitteiden käyttöajan päättymisestä. Laitteisiin liittyvät vaaratilanteet pystytään ilmoittamaan asianmukaisesti viranomaisille Effectorin kautta. Samalla järjestelmä mahdollista sekä laitteen että työmääräyksen statuksen reaaliaikaisen seurannan.

Nopea ja helppokäyttöinen osastokäyttäjille

Effector Laitehuollosta on käytettävissä kaksi eri käyttöliittymää. Aktiivisilla käyttäjillä, kuten lääkintätekniikan käyttäjillä, on käytössä kattavampi työpöytäsovellus. Osastokäyttäjillä on käytössä kevyempi, selainpohjainen web-käyttöliittymä, jota pystyy käyttämään helposti myös puhelimella. Kevyemmässä käyttöliittymässä näytetään osastokäyttäjille vain tarpeellinen tieto. Osastokäyttäjät voivat hakea laitteita ja työmääräyksiä sekä he pystyvät tekemään työtilauksia.

Ota yhteyttä