Yksityisten palveluntuottajien valvonta Effectorin avulla

Kunnan tai kuntayhtymän velvollisuutena on valvoa alueellaan sijaitsevien sosiaalipalveluyksiköiden toimintaa. Hankittaessa palveluja yksityiseltä palvelujen tuottajalta, on varmistettava, että hankittavat palvelut vastaavat sitä tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta toimijalta. 

Kevään aikana Effectoriin on toteutettu yhdessä Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten kanssa kokonaan uusi työkalu, joka mahdollistaa palveluntuottajien valvonnan hallinnoinnin aina aikataulun suunnittelusta raportointiin asti. Soiten yhtenä tärkeänä tavoitteena oli saada valvontakokonaisuudet talteen yhteen paikkaan ja tällä tavoin helpottaa valvontojen suunnittelua ja vähentää eri yksiköiden tekemää päällekkäistä valvontaa. Jatkossa uuden työkalun ansiosta koko valvontaprosessi sekä siihen liittyvä dokumentaatio ja viestintä tallentuvat Effectoriin myöhempää tarkastelua varten.  

Valvontaan suunnitellun työkalun avulla saadaan helposti näkyville kaikki valvonnan kohteena olevat toimintayksiköt, ja niihin suunnitellut ja toteutetut valvontakäynnit. Työkalu mahdollistaa monipuolisesti valvonnan eri vaiheiden hallinnan: valvontaan liittyvien asiakirjojen keräämisen, valvonnan aikaisen viestinnän tuottajan kanssa, valvontaraportin sekä jatkotoimenpiteiden hallinnan sekä tuottajan sanktioinnin. Lisäksi Effectorin raportointityökalun avulla saadaan jälkikäteen kattavasti raportoitua valvontoihin liittyvää tietoa.  

Valvontatyökalun pilottikäyttö tullaan aloittamaan loppukevään aikana ja työkalua tullaan kehittämään jatkossa käytössä havaittujen toiveiden pohjalta.  

Ota yhteyttä