Kuntoutuksen maksusitoumusten käyttöönottoprojekti Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä (PPSHP) Oulu, Kempele ja Taivalkoski ovat siirtyneet käyttämään Effectoria kuntoutuksen maksusitoumusten osalta. Käyttöönottoprojekti oli kokonaisuutena mittava ja edelsi kuntakohtaiset erilliset käyttöönottoprojektit.

Oulun kaupungin osalta projekti oli laajin. Effectoriin tuotiin muun muassa 240 Oulun vastuuyksikköä, joita voidaan tällä hetkellä valita lähettäväksi vastuuyksiköksi kuntoutuksen maksusitoumukselle. Hienosäätöä jäi vielä tuotantokäytön aikana tehtäväksi, kuten pieniä lomake- ja järjestelmämuutoksia, jotta kaikkien organisaatioiden tarpeet saadaan täytettyä. Kuntakohtaiset käyttöönottoprojektit kestivät kahdesta kuukaudesta kuuteen kuukauteen. 

Projektin vaiheet

-Tietojen poiminta entisestä tietojärjestelmästä Polyconille.

-Polyconissa luotiin poiminta-aineistosta Excel-taulukot, joihin yhteistyössä kunnan työntekijöiden, PPSHP:n pääkäyttäjien ja Polyconin projektista vastaavan henkilön kanssa määriteltiin kuntouksen palveluntuottajien, toimintayksiköiden ja kuntoutuksen tyyppien (esim. fysioterapia, puheterapia, toimintaterapia) vastaavuudet Effectorissa.

-Kunnan tiedot tuotiin Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Effectorin testiympäristöön.

-Tiedot tarkastettiin, tehtiin tarvittavat muutokset Excel-taulukoihin, jonka jälkeen tiedot tuotiin testiympäristöön uudelleen korjatuilla Excel-taulukoilla.

-Ennen käyttöönottoa uudet tietojärjestelmän käyttäjät koulutettiin.

-Sovittuna ajankohtana entinen tietojärjestelmä asetettiin lukutilaan ja siitä suoritettiin uusi tietojen poiminta.

-Sovittuna aikana Polycon toi tiedot Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Effectorin tuotantoympäristöön ja toimintojen tuotantokäyttö alkoi. 

 

Ota yhteyttä