Hoitotarvikejakelun suoratoimitustuotteiden hallinnointi Effectorissa

Perusterveydenhuollon vastuulla on jakaa hoitotarvikkeita niitä tarvitseville. Hoitotarvikkeita eli ilmaisjakelutarvikkeita ovat esimerkiksi diabetestarvikkeet (esim. verensokeriliuskat ja insuliinikynät), haavanhoitotarvikkeet ja avanteen hoidon tarvikkeet. Hoitotarvikkeita voi tyypillisesti noutaa terveyskeskuksen hoitotarvikejakelusta, mutta sellaisten hoitotarvikkeiden osalta, joita jaetaan paljon, on sovittu, että hoitotarvikkeen myyjä eli toimittaja toimittaa ne suoraan hoitotarvikkeita käyttäville asiakkaille, ns. suoratoimituksena.

Effector Hoitotarvikejakelu -järjestelmään kirjataan terveyskeskuksesta jaetut hoitotarvikkeet asiakaskohtaisesti. Järjestelmään voidaan tuoda myös suoratoimituksena toimitetut hoitotarvikejakelut. Silloin Effectoriin tuodaan toimittajien laskut, joissa jokainen kotiin jaettu hoitotarvike, esim. tietyn tyyppinen vaippa, on asiakaskohtaisesti omana jakelurivinään. Effector on opetettu lukemaan toimittajien laskuja ja se tunnistaa asiakkaan, mikäli nimi ja osoite täsmäävät Effectorissa oleviin tietoihin. Mikäli ne eivät täsmää, laskuriville tulee valita asiakas, minkä jälkeen Effector muistaa valinnan ja osaa tuoda sen valmiina seuraavalle laskulle. Laskuriville tulee liittää myös laskutettu hoitotarviketuote järjestelmässä olevaan hoitotarvikkeeseen. Tämäkin liitäntä tarvitsee tehdä vain kerran, minkä jälkeen Effector muistaa valinnan.

Kun lasku on hyväksytty, järjestelmä luo kaikille laskun asiakkaille automaattisesti hoitotarvikejakelupäätökset laskun hoitotarvikkeista, mikäli kyseisillä asiakkailla ei ole laskun hoitotarvikkeille vielä päätöstä ennestään. Samalla järjestelmä luo asiakaskohtaiset hoitotarvikejakelurivit, joissa jakelijana näytetään toimittajan nimi.

Näin myös asiakkaille suoraan kotiin toimitettujen hoitotarvikkeiden tiedot ovat näkyvissä samassa järjestelmässä muiden hoitotarvikejakelujen kanssa. Näin terveyskeskuksen henkilöt, joille on annettu näkyvyydet Effectorin hoitotarviketapahtumiin, saavat paremman kokonaiskuvan ja voivat hyödyntää jakelu- ja päätöstietoja suunnitellessaan asiakkaan jatkohoitoa. Kun kaikkien ilmaisjakelun piirissä olevien hoitotarvikkeiden jakelumäärät ja kokonaiskustannukset ovat yhdessä järjestelmässä, se helpottaa raportointia ja auttaa hoitotarvikejakelutoiminnan talousseurantaa sekä budjetointia. Myös ulkokuntalaisten asiakkaiden (vapaavalinta) hoitotarvikekustannusten laskutusta varten saadaan kaikki kustannukset yhdellä raportilla.

Ota yhteyttä