Varastonhallintaan uusi Tuoteryhmä-taso

Effectoriin on kehitetty uusi toiminnallisuus, jonka avulla laitteiden ja apuvälineiden varastonhallinta on helpompaa. Varastonhallintaan on luotu uusi Tuoteryhmä-taso. Tuoteryhmällä niputetaan tietyn tyyppiset laitteet yhteen tuotemerkistä riippumatta. Tuoteryhmä voi olla esimerkiksi Matalat kävelytelineet tai 40 cm leveät peruspyörätuolit. Tuoteryhmä voi olla luokituskohtainen, mutta se voi niputtaa yhteen myös eri luokkiin kuuluvat laitteet.

Tuoteryhmästä voidaan luoda varastokohtainen saldohälytys, jossa järjestelmä valvoo tuoteryhmän määrää kyseisessä varastossa. Kun määrä laskee hälytysrajan alle, järjestelmä luo automaattisesti uuden tilausehdotuksen, josta luodaan tilaus esim. kulloinkin voimassa olevan kausisopimuksen mukaan.

Kun laitteita tilataan, ne voidaan liittää jo tilausvaiheessa tuoteryhmään. Liitos voidaan tehdä myös silloin, kun laitteita vastaanotetaan. Näin yksilöityjen laitteiden laitekortilla nähdään, mihin tuoteryhmään ne kuuluvat. Järjestelmässä voidaan hakea laitteita rajaamalla haku vain tietyn tuoteryhmän laitteisiin.

Ota yhteyttä